Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude'a Levi-Straussa

red. Małgorzata Głowacka-Grajper

ZAKŁAD WYDAWNICZY NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2013
Stron: 262
Dział:
ISBN: 9788376881225
 
 
 

 

 Książka jest zbiorem szesnastu tekstów, ułożonych w cztery części, poświęconych znaczeniu i wpływowi twórczości Claude’a Lévi Straussa na współczesną antropologię i socjologię kulturową. Nie jest to, w dosłownym sensie tego słowa, książka o Lévi-Straussie, ani też zbiór tekstów poświęconych pamięci wielkiego antropologa. Cztery kolejne części ukazują raczej inspiracje jakie odnajduje dzisiejsza antropologia w myśli francuskiego humanisty. Autorzy poszczególnych tekstów omawiają najpierw kondycję współczesnej antropologii i znaczenie myślenia strukturalnego Lévi-Straussa (1), dalej – inspiracje francuskiego uczonego w badaniach nad szamanizmem (2), dokonują relektury Smutku tropików – jednego z najważniejszych dzieł Lévi-Straussa (3) oraz analizują refleksję etyczną w jego w antropologii (4). 

 
Publikacja jest kierowana jest zarówno do antropologów społecznych, socjologów jak i do komentatorów zjawisk społecznych.