Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dom Radziwiłłów

Stanisław Cat-Mackiewicz

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2012
Stron: 416
Dział:
ISBN: 9788324217236
 
 
 

 

 Chciałbym pokazać jedną rodzinę, ulegającą wpływom zmienności czasu. Pokażę ją od czasów pogaństwa, kultu świętych drzew i świętych wężów, później na tle europejskiego średniowiecza, rycerskiego i mistycznego, na tle renesansu, reformacji i protestantyzmu, na tle tej gwałtownej kontrrewolucji katolickiej, którą było panowanie jezuitów w XVII wieku, wreszcie za czasów wolnomularstwa i rozbawionego rokoka, uciech, zabaw i pijaństwa, chcę pokazać, jak ją uwiodła gwiazda Napoleona, jak walczyła z Bismarckiem, jak stała w cieniu wielkości i dekadencji państwa carów.

 
Stanisław Cat-Mackiewicz
 
(...) praca jest nie tylko rekapitulacją poglądów Cata na dzieje polskie, których odcinek w XX wieku zwykł nazywać, niby żartami, „Polską poradziwiłłowską” – poglądów bardzo swoistych, dalekich przeważnie od sądów akademickiej historiografii – ale również w niemałej mierze polemiką ze współczesnością i współczesnymi.
 
dr Jerzy Jaruzelski
 
SPIS TREŚCI
 
La donna e mobile
Pierwsze cztery pokolenia
Cztery znaczenia wyrazu: Litwin
Radziwiłłowie XV wieku
Barbara Radziwiłłówna
Przeciwieństwa
Rozmyślania w Archiwum
Mikołaj Czarny
Habent sua fata libelli
Pamiętniki Albrychta Stanisława Radziwiłła, kanclerza wielkiego litewskiego
Zwycięstwa i klęska
Henryk Sienkiewicz i litewskie „Vichy”
Archiwum Radziwiłłowskie z XVII i XVIII wieku
Nike, Nike, Nike
Równouprawnienie z monarchami
Wojna z Sapiehami
Dekadencja
Memento mori
Anegdoty o „Panie Kochanku”
Polityka ks. Karola Radziwiłła
Pojednanie z królem
Wstęp do XIX wieku
Honor Polaków
Eliza i Wilhelm
Odnowicielka Nieświeża
Artur Bartels – Radziwiłł nieprawy
Prezes Koła Polskiego w Berlinie
Renata
Książę Janusz Radziwiłł
Piłsudski w Nieświeżu
Chrzest księżniczki
 
Indeks osób