pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

 We wzroście atrakcyjności turystycznej Polski najważniejszym aktualnie wyzwaniem jest innowacyjność produktów i firm turystycznych kształtowanej we współpracujących regionach. Książka Innowacje w turystyce adresowana jest do akademików, studentów menadżerskich profilów studiów turystycznych, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemach zarządzania turystyką na poziomie regionu.

Pozwoli na:zmianę optyki postrzegania specyfiki przebiegu procesu innowacji w turystyce,poznanie i skuteczne wykorzystanie efektów synergii wewnętrznych i zewnętrznych źródełzdolności do innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych,efektywną budowę regionalnej przestrzeni współpracy zorientowanej na wzrost innowacyjności turystyki w regionie.

(c) Księgarnia Akademicka