Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży

Agata Bachórz

Wydawnictwo: Nomos Zakład Wydawniczy, 2013
Stron: 342
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376881546

 

Autor: Agata Bachórz

Wydawnictwo: Nomos Zakład Wydawniczy, 2013

Dział:

Stron: 342

ISBN/ISSN: 9788376881546

Książka Agaty Bachórz stanowi studium socjologiczne, w rzeczywistości jednak w wielu miejscach wykraczające poza ramy warsztatu stricte socjologicznego ku analizom o charakterze raczej antropologicznym czy fenomenologicznym. Materiał badawczy stanowi 28 obszernych wywiadów przeprowadzonych w latach 2008–2011 z osobami, które miały na swoim koncie co najmniej jeden wyjazd o charakterze turystycznym do Federacji Rosyjskiej lub tranzytem (np. do Chin czy Mongolii), z uwzględnieniem Rosji jako jednego z przystanków w podróży.

Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego autorka przeprowadza analizę doświadczeń nabywanych podczas podróży oraz bada współczesne stosunki polsko-rosyjskie, które wpisują się w bardzo długą i skomplikowaną historię wzajemnych relacji. Stawia też pytania dotyczące wizerunku Rosji wyłaniającego się ze współczesnych relacji podróżniczych. Według oceny recenzentów książka stanowi bardzo interesujące studium „kontaktu międzycywilizacyjnego” (Zachód i Wschód) ukazanego przez pryzmat doznań i doświadczeń Polaków odwiedzających Rosję. Wzbogaca znacząco naszą wiedzę o postrzeganiu współczesnej Rosji przez Polaków.