Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Barbara Mauer-Górska

Uniwersytet Jagielloński, 2012
Stron: 238
Dział:
ISBN: 9788323333999

 

Barbara Mauer-Górska

Uniwersytet Jagielloński, 2012

Dział:

Stron: 238

ISBN: 9788323333999

 Książka Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia jest syntetycznym opisem globalnego przepływu informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w którym uczestniczą biblioteki uczelnianych wydziałów medycznych, szpitalne oraz publiczne. Inspiracją do jej napisania było zapoznanie się z funkcjonowaniem bibliotek w Buffalo w stanie Nowy Jork i w Leatherhead w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii, Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej (ZB MED) w Kolonii, a także biblioteki Instytutu Socjologii Medycyny im. Ludwiga Boltzmanna na Uniwersytecie Wiedeńskim w listopadzie i grudniu 2006 roku. Z tego czasu pochodzą też wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w polskich bibliotekach publicznych w czterech miastach: Bytomiu, Chrzanowie, Katowicach i Krakowie, oraz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 
Barbara Mauer-Górska, doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2000–2012. W 1999 roku uzyskała doktorat na UJ w dziedzinie nauk humanistycznych na podstawie rozprawy O Stanisławie Kośmińskim jako bibliotekarzu i bibliografie (promotor:
prof. dr hab. Wiesław Bieńkowski). W latach 1973–1980 pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, a w latach 1980–2000 – w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej. Absolwentka studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na UJ w 1980 roku i Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie w 1974 roku. Autorka 45 publikacji, między innymi 33 biogramów lekarzy w Słowniku medycyny i farmacji Górnego Śląska (t. 1–2, Katowice 1992), książki Stanisław Kośmiński (1837–1883): lekarz, bibliotekarz i bibliograf (Warszawa 2002), a także artykułów i referatów na temat współczesnego bibliotekarstwa.