Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych

OFM Hieronim Wyczawski , red. Tomasz ks. Moskal , red. Aleksander OFM Sitnik

Wydawnictwo: Calvarianum. Wydawnictwo, 2013
Stron: 590
Dział:
ISBN/ISSN: 9788363440060

 

Autor: OFM Hieronim Wyczawski , red. Tomasz ks. Moskal , red. Aleksander OFM Sitnik

Wydawnictwo: Calvarianum. Wydawnictwo, 2013

Dział:

Stron: 590

ISBN/ISSN: 9788363440060

Książka Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego OFM Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych jest niezbędnym elementem warsztatu naukowego każdego archiwisty, historyka Kościoła czy nawet Polski. Jak zaznaczył autor: „Miała stanowić wszechstronną pomoc dla prowadzących kwerendy w archiwach kościelnych, szczególnie początkujących badaczy”. Rozległość podjętego tematu badawczego, różnorodność przechowywanych w archiwach kościelnych zespołów czy też wybór dokonany przez autora bibliografii znalazły żywe zainteresowanie wśród historyków i archiwistów. Nowe wydanie książki o. Wyczawskiego pod redakcją ks. Tomasza Moskala i Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM jest nie tylko pomocą w odkrywaniu piękna archiwaliów, ale również przyczynia się do poszerzenia wiedzy z zakresu archiwistyki kościelnej, prezentując także wkład polskiej myśli historycznej ostatniego 20-lecia w rozwój wiedzy o kościelnej przeszłości ziem polskich.