Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie

Mirosław S. Wróbel

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2013
Stron: 272
Dział:
ISBN/ISSN: 9788377026397

 

Autor: Mirosław S. Wróbel

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2013

Dział:

Stron: 272

ISBN/ISSN: 9788377026397

 SPIS TREŚCI

 Od autora 
Wykaz skrótów 
Wprowadzenie
Rozdział I
TALMUD
1. Zawartość Talmudu 
1.1. Miszna 
1.2. Baraita 
1.3. Midrasz 
1.4. Tosefta 
1.5. Gemara 
2. Talmud jerozolimski
2.1. Geneza i kontekst historyczny 
2.2. Struktura i treść 
2.3. Tekst 
3. Talmud babiloński 
3.1. Geneza i kontekst historyczny
3.2. Struktura i treść 
3.3. Tekst 
4. Talmud a Nowy Testament 
4.1. Problemy metodologiczne 
4.2. Talmud jako źródło historyczne
 
Rozdział II
TEKSTY O JEZUSIE
1. Narodziny i pochodzenie Jezusa
1.1. Tradycja ewangeliczna 
1.2. Tradycja talmudyczna 
2. Działalność i nauczanie Jezusa 
2.1. Tradycja ewangeliczna 
2.2. Tradycja talmudyczna
3. Śmierć i przeznaczenie Jezusa 
3.1. Tradycja ewangeliczna 
3.2. Tradycja talmudyczna
 
Rozdział III
TEKSTY O WYZNAWCACH JEZUSA
1. Uczniowie Jezusa 
2. Dwunaste błogosławieństwo (Birkat ha-Minim)
3. Nazarejczycy (Nocrim)
4. Heretycy (Minim)
5. Ewangelie (Gilionim) i księgi heretyków (Sifrei Minim)
 
Zakończenie
Apendyks
A. Struktura i zawartość Miszny, Tosefty, Talmudu jerozolimskiego i Talmudu babilońskiego
B. Pokolenia tannaitów palestyńskich
C. Pokolenia amoraitów palestyńskich i babilońskich
D. Chronologiczne zestawienie cesarzy rzymskich i patriarchów żydowskich po roku 70
Bibliografia
Jésus et ses disciples dans le Talmud. Analyse textologique, historique et sociologique. Resumé
Jesus and His Followers in Talmud. Textological, Historical and Sociological Analysis. Summary
Indeks osobowy
Indeks odniesień