Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ezoteryzm w zachodniej kulturze

red. Robert T. Ptaszek , red. Diana Sobieraj

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2013
Stron: 246
Dział:
ISBN/ISSN: 9788377026663

 

Autor: red. Robert T. Ptaszek , red. Diana Sobieraj

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2013

Dział:

Stron: 246

ISBN/ISSN: 9788377026663

 SPIS TREŚCI

 
Wstęp
 
Część I: Ezoteryzm: pojęcie i sposoby podejścia
 
Aleksander Posacki SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Ezoteryzm - współczesne idee, inspiracje interdyscyplinarne, perspektywy badawcze
 
Ks. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Przesąd jako forma ezoteryzmu
 
Henryk Kiereś (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Gnoza w teorii sztuki
 
Ks. Janusz Bujak (Uniwersytet Szczeciński)
Próba oceny zjawiska ezoteryzmu w świetle teologii chrześcijańskiej
 
 
Część II: Formy obecności
 
Bogumiła Truchlińska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Irracjonalizm w kulturze filozoficznej dwudziestolecia
 
Viara Maldjieva (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Język ezoteryzmu a ezoteryczny język. Konsekwencje etyki ezoterycznej w języku współczesnych ruchów religijnych
 
Imelda Chłodna (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Wychowanie ku pełnemu człowiekowi? Antropozoficzna nauka o wychowaniu Rudolfa Steinera
 
Michał Rozmysł (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Wróżbiarstwo. Zakres podmiotowy oraz typologizacja przedmiotowa technik przepowiadania przyszłości
 
Mariusz Gajewski SJ (Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu)
Niewidzialne promieniowanie - rzecz o związku radiestezji z okultyzmem, New Age i ezoteryzmem
 
 
Część III: Ezoteryzm w religii i duchowości
 
Michał Łuczyński (Uniwersytet Jagielloński)
Wątki ezoteryczne w tradycyjnych wierzeniach słowiańskich (na materiale słownictwa mitologicznego)
 
Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Ezoteryzm chrześcijański w duchowości prawosławnej - wybrane zagadnienia filozoficzno-teologiczne
 
Andrzej Wańka (Uniwersytet Szczeciński)
Uruchamianie pośrednictw. Channeling, spirytyzm, mediumizm w ich relacji do świata ponadzmysłowego
 
Anna Nowakowska
Elementy ezoteryzmu w sztuce New Age
 
Ireneusz Kamiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
"Przebóstwienie" kontra transformacja człowieka w "boską samoświadomość". Soteriologia głównych nurtów chrześcijańskich a ezoteryczne samozbawienie w New Age
 
Noty o autorach