Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ezoteryczne tropy w kulturze zachodu

red. Robert T. Ptaszek , red. Diana Sobieraj

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2013
Stron: 184
Dział:
ISBN/ISSN: 9788377026670

 

Autor: red. Robert T. Ptaszek , red. Diana Sobieraj

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2013

Dział:

Stron: 184

ISBN/ISSN: 9788377026670

 SPIS TREŚCI

Wstęp (Robert Ptaszek)
 
Część I: Ezoteryzm w języku i literaturze
Sylwia Skuza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Elementy magii i okultyzmu utrwalone i zachowane w języku na przykładzie przysłów i związków frazeologicznych polskich i włoskich
Dawid Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)
Alegoria rajskich drzew i jej znaczenie według Lodovica Lazzarelliego
Tomasz Górny (Uniwersytet Jagielloński)
Hermetyzm a literatura
Agata Sowińska (Uniwersytet Śląski)
Scientia Hermetica na linii czasu, czyli idea okresów historycznoliterackich hermetyzmu
Tomasz Sójka (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Alchemiczny obraz animae mediae naturae w interpretacji Carla Gustava Junga
Karolina Maria Kotkowska (Uniwersytet Śląski)
Dynamika dyskursywnego obrazu świata w ezoterycznej prasie polskiej na przestrzeni dwóch dekad
 
Część II: Kulturowe oddziaływanie ezoteryzmu
Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)
Dwie kaplice. Analiza porównawcza wątków neoplatońskich w kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej i kaplicy rodziny Chigich w kościele Santa Maria del Popolo w Rzymie
Andrzej Kasperek (Uniwersytet Śląski)
Romantyzm a tradycja ezoteryczna. Obecność ezoterycznych wątków i inspiracji w twórczości Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego
Beata K. Obsulewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Epitafium ofiarom przesądów, czyli o Michale Duniaku Marii Konopnickiej
 
Część III: Ezoteryzm w Polsce
Ada Łobożewicz (Uniwersytet Warszawski)
Od królewskich dworów po stragany. Kręte ścieżki hermetyzmu renesansowego w kulturze staropolskiej
Magdalena Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Magiczne funkcje wybranych liczb w kulturze tradycyjnej
Magdalena Syguda (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Wierzenia i rytuały magiczne ludu polskiego związane z ciążą, porodem i połogiem w XIX i na początku XX wieku
Dariusz Hryciuk (Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie)
Rola filmu i innych mass mediów w kształtowaniu przekonań młodzieży lubelskiej na temat ideologii ezoterycznych. Prezentacja wyników badań empirycznych