Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury

red. Scott Walden

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2013
Stron: 2013
Dział:
ISBN/ISSN: 9788324222889

 

Autor: red. Scott Walden

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2013

Dział:

Stron: 2013

ISBN/ISSN: 9788324222889

 Książka Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury pod redakcja Scotta Waldena przynosi pierwsze reprezentatywne opracowanie filozofii fotografii, zawierające wybór najciekawszych i najbardziej symptomatycznych tekstów autorstwa Danto, Carrolla, Currie'go, Maynarda. Dominującym wątkiem jest w tej antologii problematyka reprezentacji fotograficznego obrazu - jej statusu, cech, funkcji i znaczeń; albo, inaczej mówiąc, epistemologicznej, ontologicznej, a także etycznej i estetycznej funkcji reprezentacji fotograficznej. Jest to książka ważna – i dla filozofii, i dla filozofii fotografii (oraz sztuki), i dla szeroko rozumianej antropologii kultury. Światowa ranga autorów (i ich autorytet filozoficzny) – gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prezentowanych dociekań i analiz. Klarowność argumentacji zaś -  relatywnie szeroki zakres odbioru, obejmujący szerokie spektrum zainteresowanych problematyką studiów humanistycznych, w tym zwłaszcza: filozoficznej interpretacji zjawisk kultury.

 
Zobaczyć to­­ uwierzyć – czy jednak na pewno? Czy w erze technologii cyfrowego przetwarzania obrazu fotografie możemy nadal uważać za realistyczne i dające świadectwo prawdzie? Fotografia i filozofia przyjmuje współczesny punkt widzenia na kwestie prawdziwości, obiektywności i realizmu w fotografii. To książka badająca zarówno etyczne granice tego, co możliwe dzięki aparatowi fotograficznemu, jak i podstawowe różnice pomiędzy sztuką fotograficzną i dziełami niefotograficznymi. W przeciwieństwie do licznych opracowań poświęconych teorii filmu, na niniejszy zbiór składają się eseje traktujące wyłącznie o sztuce nieruchomej fotografii oraz wyrastających na jej gruncie szerszych problemach teoretycznych. Publikacja dzięki przenikliwym i wciągającym tekstom autorstwa współczesnych filozofów stanowi nieocenione źródło wiedzy i inspiracji dla adeptów estetyki, sztuk pięknych i fotografii.
 
Scott Walden – wykłada gościnnie jako Visiting Scholar na Wydziale Filozofii w New York University. Zainteresowany teorią fotografii zarówno z racji filozoficznego wykształcenia, jak i praktyki w dziedzinie fotografii. Jego dorobek filozoficzny publikowano w The British Journal of Aesthetics, fotograficzny zaś w wydanej niedawno książce jego autorstwa Places Lost: In Search of Newfoundland’s Resettled Communities (2003). W 2007 roku Walden otrzymał od Kanadyjskiej Rady Sztuki Nagrodę Księcia i Księżnej Yorku w dziedzinie fotografii.