Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 10

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pols, 2009
Stron: 426
Dział:
ISBN/ISSN: 9788392621157

 

Autor:

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pols, 2009

Dział:

Stron: 426

ISBN/ISSN: 9788392621157

 Spis treści: 

Część 1
Anna Zalewska, O (nie)obecności „naszych źródeł”, s. 11–19.
Stanisław Tabaczyński, Dariusz Wyczółkowski, Archeologia i antropologia cmentarzysk na wczesnośredniowiecznych obiektach wielowarstwowych, s. 21–33.
Janusz Piontek, Metody badań zmienności biologicznej człowieka: retrospekcje i stan obecny, s. 35–41.
Adriana Ciesielska, Cmentarzyska jako źródła do badania struktury społecznej, s. 43–47.
Alicja Budnik, Katarzyna Fiszer, Katarzyna Białas, Wartość informacyjna analiz biodemograficznych w badaniach przeszłości człowieka, s. 49–65.
Tomasz Kozłowski, Alicja Drozd, Natalia Głowacka, Magdalena Krajewska, Kompleksowa ocena stanu zdrowia osobnika i populacji na podstawie szczątków kostnych. Refleksja metodyczna, s. 67–82.
Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, Źródła, metody i dokumentacja w paleo- i archeopatologii, s. 83–92.
Henri Duday, Hanna Kowalewska-Marszałek, „Antropologia terenowa” w badaniach pochówków pradziejowych, s. 93–103.
Krzysztof Borysławski, Honorata Rutka, Wyposażenie grobów a wysokość ciała w polskich populacjach wczesnośredniowiecznych, s. 105–114.
Henryk W. Witas, Czas, geny, człowiek... i genotypowanie materiału archeologicznego, s. 115–119.
Michaela Křivanová, Eva Drozdová, Kateřina Mertlová, Estimation age at death of children's skeletal remains according to teeth mineralization — based on X-rays, s. 121–124.
Krzysztof Szostek, Beata Stepańczak, Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w antropologii — wstępne wyniki badań, s. 125–140.
Ryszard Paczuski, Techniki paleobiochemiczne jako czynnik zmian w teorii i praktyce badań archeologicznych, s. 141–144.
 
Część 2
Danuta Minta-Tworzowska, Archeologia i jej źródła wobec problematyki śmierci, s. 147–152.
Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Informacje archeologiczne i antropologiczne — płaszczyzna porozumienia, czy źródło konfliktów?, s. 153–158.
Jadwiga Czerwińska, Metody, źródła, dokumenty — filologa klasycznego, s. 159–170.
Aleksandra Pudło, Charakterystyka badań antropologicznych w warunkach pustynnych w Sudanie, s. 171–179.
Maria Kaczmarek, Mumie egipskie z Sakkary w badaniach antropolożki, s. 181–186.
Halina Przychodzień, Andrzej Niwiński, Mumie egipskie. Nie tylko bioarcheologia, s. 187–198.
Krzysztof Borysławski, Badanie mumii egipskiej z wykorzystaniem tomografii komputerowej, s. 199–203.
Anita Szczepanek, Groby zbiorowe — grobowce rodowe i pochówki wtórne. Interpretacja antropologiczna, s. 205–213.
Tereza Trubačova, The Burial rite of Moravian burial grounds with anthropological focus in the La Tène period, s. 215–223.
Bożena Józefów, Problematyka identyfikacji i badań obiektów kremacji w okresie rzymskim — busta i ustryny oraz jednorazowo wykorzystywane miejsca kremacji, s. 225–239.
Joanna Wawrzeniuk, Kurhan, kopiec, mogiła — symbolika źródła archeologicznego, s. 241–256.
Michał Dzik, Co nam powiedzą kamienie? Rzecz o grobowych konstrukcjach na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych, s. 257–261.
Małgorzata Kepa, Magdalena Dąbrowska, Łukasz Kryst, Justyna Marchewka, Joanna Wojdala, Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych, s. 263–268.
Keteřina Mertlová, Eva Drozdová, DNA based sex determination in children skeletal remains from burial ground Pohansko near Breclav (preliminary results), s. 269–272.
Jacek Tomczyk, Arkadiusz Sołtysiak, Zmienność wskaźników plaktyknemii, platymerii i pilastrii w populacjach środkowej doliny Eufratu, s. 273–277.
Leszek Gardeła, Przeklęte żywoty. Rozważania nad mentalnościami epoki wikingów, s. 279–299.
Kalina Skóra, Tomasz Kurasiński, Od ziarnka do ziarnka... O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową (na przykładzie cmentarzyska w Lubieniu), s. 301–308.
Jarosław Dudek, Pochówki bizantyńskich cesarzy według tekstu kroniki Jana Skylitzesa, s. 309–318.
Przemysław Wiszewski, Piastowskie nekropolie 2. połowy X w.–1. połowy XII w. Między kością w ziemi i pożądaniem w książce, s. 319–326.
Tomasz Skonieczny, Precepit ut transferrent mortuos suos — zmiany obrządku pogrzebowego na ziemiach świeżo schrystianizowanych (na przykładzie Kroniki Helmolda), s. 327–330.
Adam Górski, Fara w Gubinie — przyczynek do metodologii epigraficznych badań ratunkowych, s. 331–337.
Przemysław Sikora, Jörg Bofinger, Metody rabunku, metody eksploracji — wczesnomerowińskie cmentarzysko w Remseck/Pattonville Lk. Ludwigsburg, s. 339–344.
 
Część 3
Krzysztof Demidziuk, Praktyka dokumentowania przed 1945 rokiem grobów nowożytnych z Dolnego Śląska na przykładzie odkrycia z Wrocławia-Widawy, s. 347–359.
Jarmila Kaczmarek, Patrycja Silska, „Wykopano kościotrupa...” Rzecz o badaniu i dokumentowaniu znalezisk grobowych w XIX i początkach XX wieku, s. 361–370.
Alicja Drozd, Andrzej Janowski, Wczesnośredniowieczne groby komorowe — sposoby eksploracji i dokumentacji, s. 371–380.
Sebastian Tyszczuk, Trójwymiarowa, cyfrowa dokumentacja kraniometryczna — drzemiące możliwości, s. 381–388.
Iwona Teul, Piotr Rutkowski, Tomografia wielorzędowa — metoda zobrazowania i dokumentacji ludzkiego szkieletu, s. 389–395.
Magdalena Felis, Kilka uwag na temat dokumentacji terenowej. Na marginesie badań cmentarzyska w Jordanowie, s. 397–401.
Andrzej Janowski, Dokumentacja fotograficzna w badaniach cmentarzysk, s. 403–409.
Mariusz Bil, Przydatność metod dokumentacji zabytkowych substancji murowych, s. 411–421.