Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Archeologia Gdańska tom 4

Wydawnictwo: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2010
Stron: 274
Dział:
ISBN/ISSN: 18966756

 

Autor:

Wydawnictwo: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2010

Dział:

Stron: 274

ISBN/ISSN: 18966756

 SPIS TREŚCI

 
Henryk Paner
Wstęp
 
Robert Krzywdziński
Cmentarzysko na Placu Dominikańskim w Gdańsku (badania z 2002 i 2003 roku)
 
Ewa Trawicka
Ozdoby wczesnośredniowieczne z cmentarzyska na Placu Dominikańskim w Gdańsku (badania z 2002 i 2003 roku)
 
Agata Sander
Średniowieczny most drewniany jako część zespołu bramnego na ulicy Długiej w Gdańsku
 
Ewa Trawicka
Zabytki niemetalowe z Wyspy Spichrzów w Gdańsku (badania z 2004 roku)
 
Monika Kasprzak
Zabytki drewniane, rogowe i kościane z badań na Wyspie Spichrzów w 2004 roku
 
Monika Kasprzak
Zabytki drewniane, rogowe i kościane z badań na Wyspie Spichrzów w 2005 roku
 
Beata Wywrot-Wyszkowska
Zabytki skórzane odkryte w obrębie późnośredniowiecznego portu gdańskiego
 
Robert Krzywdziński
Wyniki badań archeologicznych w kościele św. Jana w Gdańsku w 2008 roku
 
Monika Badura
Szczątki roślin użytkowych w obiektach archeologicznych przy ulicy Rajskiej w Gdańsku