Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2012, nr 19

red. Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2012
Stron: 532
Politeja, 19
Dział:
ISBN/ISSN: POL_19
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

15,00


 

Autor: red. Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2012

Politeja, 19

Dział:

Stron: 532

ISBN/ISSN: POL_19

SPIS TREŚCI


7 Od Redakcji

CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
(red. Hanna Kowalska-Stus, Jarosław Antosiuk, Dymitr Romanowski)

9 Słowo powitalne ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej PolskiegoAutokefalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskupa Szymona

13 Jerzy Pańkowski, „Współczesna” antropologia chrześcijańska

23 Andrzej Zwoliński, Kościół w poszukiwaniu prawdy o człowieku – „błądantropologiczny”

37 Екатерина Зимакова, Кризис человеческой личности в современном миреи задачи христианства

43 Urszula Cierniak, Право и свобода выбора. Православные защитники жизни– теория и практика

55 Андрей Кураев, Жизнь православия: точки роста


67 Anna Raźny, Христианство и современный консерватизм

75 Константин Антонов, Русская религиозная мысль в контекстефилософского постижения модерна в XX веке

87 Виктор Лега, Всемогущ ли Бог?

93 Елена Петраш, «Христианство как вневременная духовнообразующая основа мирового культурного пространства». Устарело ли христианство сегодня?

97 Andrzej Bieroza, Prawosławie a globalizacja

105 Katarzyna Walasek, Глобализация и Россия. Точка зрения Наталии Нарочницкой

109 Aleksander Posacki, О силе Креста в духовной брани: экзорцизм в католической Церкви в Польше

117 Павел Хондзинский, Церковный быт и общинная жизнь (По трудам священномученика Сергия Мечева)

125 Dymitr Romanowski, Мать Мария. Христианство и мир

139 Hanna Kowalska-Stus, Русское и польское христианство в современном мире. Проблема разъединенной Церкви

153 Роман Кривко, Национализм и христианский универсализм в русском духовном опыте

159 Александр Яковлев, Христианская культура в переходный период: опыт России в царствование императора Александра Павловича и современность: система ценностей русского общества и модернизация

165 Елена Полянская, Идея христианской инкультурации в учении Иоанна Павла II. Современные аспекты проблематики

169 Rafał Łętocha, Benedykt XVI wobec współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych

183 Daria Janowiec, Свобода и ответственность в мысли святейшего патриарха Кирилла

191 Mikołaj Dziewiatowski, Święta Tradycja a wspólnota żyjąca w diasporze. Wpływy zewnętrzne na kulturę prawosławia

205 Денис Маханько, Русская Православная Церковь в российском информационном пространстве

209 Симеон Томачинский, Нужна ли книга в современном мире

215 Наталия Сухова, Богословское образование в России: традиция и новизна

227 Кирилл Максимович, Современное состояние богословского образования в России

237 Michał Janocha, Византийское наследие в современной католической Церкви

241 Irina Tatarova, Что не сказано об иконе?

247 Владимир Катасонов, Христианство в киноработах Мела Гибсона

DZIEDZICTWO I WSPÓŁCZESNOŚĆ

255 Andrzej Zięba, Miejsce i rola Profesora Michała Rostworowskiego w rozwoju nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

269 Kazimierz Michał Ujazdowski, Efektywność rządu albo kryzys legislacji

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

281 Michał Chorośnicki, Dylematy energetyki jądrowej w Unii Europejskiej

291 Tomasz Młynarski, Gaz z łupków – alternatywa dla rosyjskiej dominacji energetycznej w Europie?

309 Michał Drgas, Stosunki Unii Europejskiej z wyspiarskimi państwami południowego Pacyfiku

323 Jacek Knopek, Polityka Polski wobec krajów arabskich w świetle notatki Kierownictwa MSZ z 1973 roku

343 Ewa Bujwid-Kurek, Przejawy populizmu w przywództwie politycznym Slobodana Miloševicia

359 Wiktor Hebda, Kształtowanie się państwowości Czarnogóry

MYŚL POLITYCZNA

389 Rafał Lis, Monteskiusz i Rousseau a polska myśl polityczna w przededniu Konstytucji 3 maja. Zarys problematyki

411 Barbara Stoczewska, Demoliberałowie galicyjscy wobec zagadnienia ukraińskiego

427 Mateusz Burzyk, Richard Rorty jako filozof wielokulturowości?

KULTUROZNAWSTWO

443 Saleh Hamarneh, Christians in Jordan

453 Magdalena Banaszkiewicz, Przewodnik turystyczny. Szkic semiotyczny o podróży wyobrażonej do Rosji

493 Franciszek Czech, Strach w epoce późnej nowoczesności

SPRAWOZDANIA

511 Beata Kosowska-Gąstoł, Konferencja naukowa „Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich”, Kraków, 24-25 maja 2012 roku

515 Radosław Sławomirski, Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej”, Kraków, 25-26 maja 2012 roku

RECENZJE

519 Marcin Kula, Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, red. KarolDerwich, Marta Kania

527 Błażej Sajduk, Dominique Moïsi, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu,upokorzenia, nadziei przeobrażają świat