Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej

red. Alicja Kulecka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
Stron: 538
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323510000

 

Autor: red. Alicja Kulecka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

Dział:

Stron: 538

ISBN/ISSN: 9788323510000

 Prezentowany zbiór studiów został poświęcony różnym aspektom działalności warszawskiego środowiska archiwalnego. Archiwa warszawskie i ich miejsce oraz rola w przestrzeni publicznej jako instytucji, których zasadniczą misją była ochrona dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw wobec przeszłości, tworzenie forum współdziałania i wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniami i różnymi środowiskami intelektualnymi - to główne zagadnienia omawiane w tym tomie. Warszawa - jako miasto stołeczne - tworzyła środowisko, w którym powstawała bogata i zróżnicowana sieć archiwalna, wykształcały się różne typy archiwów, od państwowych poprzez miejskie i samorządowe, do archiwów prywatnych - instytucji i osób.