Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Małgorzata Mirek

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010
Stron: 264
Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia, 18
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376380162
Wydanie papierowe

5,00 4,50

Pozycja dostępna

 

Autor: Małgorzata Mirek

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010

Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia, 18

Dział:

Stron: 264

ISBN/ISSN: 9788376380162

Nikt z badaczy nie podjął się dotąd analizy księgozbioru prywatnego Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819), poety, tłumacza, filologa klasycznego, prefekta Biblioteki Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie i profesora tejże uczelni. Co prawda osoba Przybylskiego doczekała się na przestrzeni lat kilku opracowań i wzmianek o jego prywatnej bibliotece, ale ciągle brakowało całościowego omówienia tego księgozbioru, tak bogatego w cenne i rzadkie stare druki. Tę lukę wypełnia prezentowana praca.

Księgozbiór prywatny Przybylskiego liczył 528 tytułów w 690 woluminach, z czego do dzisiaj zachowało się i zostało zidentyfikowanych na podstawie dwóch inwentarzy Biblioteka Przybylskiego (BJ rkps 1789 IV) i Bibliotheca Przybylsciana et Hacquetiana (BJ rkps 1790 IV): 416 tytułów w 536 woluminach, rękopis jego tłumaczenia Iliady i Odysei Homera oraz Dopełnień Iliady Homerowskiej Kwinta Kalabra w 5 woluminach, atlas, kalendarz oraz dwa roczniki ,,Gazety Narodowej i Obcej” (1791, 1792). Do tego dodać trzeba 16 tytułów w 15 woluminach posiadających charakterystyczną dla książek pochodzących z biblioteki Przybylskiego nalepkę ekslibrisową, lecz nie zapisanych w obydwu inwentarzach.
 
Wstęp historyczny przybliża sylwetkę bibliofila, jego życie, działalność naukową i translatorską. Przedstawia także genezę powstania księgozbioru, sposoby jego gromadzenia i wykorzystania, stan zachowania, analizę zawartości treści, proweniencje oraz rodzaje opraw i nalepek ekslibrisowych.

Publikacja ta jest ważnym dopełnieniem wiedzy o dziejach prywatnych księgozbiorów uczonych okresu Oświecenia i jak każdy inwentarz czy katalog książek stanowi cenne źródło do studiów księgoznawczych.