Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sowiniec 2011, nr 38/39

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011
Stron: 195
Sowiniec, 2011/38-39
Dział:
ISBN/ISSN: 14251965_38
Darmowy ebook

 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011

Sowiniec, 2011/38-39

Dział:

Stron: 195

ISBN/ISSN: 14251965_38

SPIS TREŚCI


Rozprawy
 
Adam Świątek, Piłsudski w Winnicy. Epizod z dziejów polsko-ukraińskiego sojuszu /5

Tadeusz Kopy, W sprawie węgierskiej pomocy w okresie wojny polsko-bolszewickiej /19

Justyna Rolińska, Poezja z „dołów śmierci”. Wojna i tęsknota w twórczości poetyckiej polskich jeńców wojennych, więźniów obozów NKWD z lat 1939-1940 /33
 
Szymon Fedorowicz, Walka kardynała Wojtyły o katedralną procesję Bożego Ciała na Rynek krakowski (w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa) /51
 

Wspomnienia i relacje

Józef Baran, Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i inne wojenne wspomnienia /95

Ryszard Bocian, Ilu nas było w II Obszarze Konfederacji Polski Niepodległej? /107
 
Andrzej Izdebski, Od KOR-u do KPN-u (fragmenty wspomnień), do druku przygotował Ludomir Olkuśnik /119
 
Lech Klewżyc, Rejestr Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w Krakowie /141
 
Tadeusz Konik, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kraków 1980-1989 /149
 

Miscellanea

Tomasz Gąsowski, „Solidarność” na szlaku Armii Krajowej w sztafecie Niepodlegości /165

Grzegorz Gill, Uczestnik Marszu Kadrówki w 1936 r. Harcerz – obrońca Lwowa – partyzant /169

Grzegorz Gill, Na tropach kalwińskiego smętka /172
 

Sprawozdania

Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2010 roku /175

Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Pisudskiego w 2010 roku /178

Antoni Cieślik, Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków w Krakowie w 2010 roku /180
 
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w 2010 roku /186

 
Odeszli od nas

Janusz Kamocki, Józef Tallat-Kiełpsz (1923-2011) /189
 
Maria Woś, Pożegnanie Ireny Kluby (1932-2011) /190
 
Edward Wilhelm Jankowski, Zdzisław Ruszel (1930-2011) /193

Noty o autorach /196