Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Obcy. Funeralia Lednickie. Spotkanie 14

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pols, 2012
Stron: 482
Dział:
ISBN/ISSN: 9788393138814

 

Autor:

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pols, 2012

Dział:

Stron: 482

ISBN/ISSN: 9788393138814

Spis treści:

 

Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, „Gość w dom — bóg w dom”. Obcy — wstęp do 14 spotkań funeralnych, s. 9–10.
 
Część pierwsza. Meandry obcości
Krzysztof Borysławski, Jakie skutki biologiczne, demograficzne i kulturowe ma dla populacji spotkanie z Obcymi?, s. 13–20.
Adriana Ciesielska, Archeologiczne problemy z wielokulturowością — rozważania metodologiczne, s. 21–28.
Jadwiga Czerwińska, Meandry obcości i bliskości w kulturze greckiej, s. 29–46.
Maciej Lubik, Pogańska swojskość a chrześcijańska obcość w okresie formowania się państwowości norweskiej, na przykładzie dziejów Olafa II Świętego, s. 47–54.
Kamil Kajkowski, Czy bogowie Pomorzan łaknęli krwi obcych?, s. 55–77.
Izabella Wenska, Bliski za życia, obcy po śmierci? Słowiańskie obrzędy ofiarne ku czci zmarłych, s. 79–88.
Piotr Pranke, Swoi, czy obcy? Obraz relacji pierwszych Piastów z przedstawicielami dynastii oraz arystokracji Imperium Ludolfingów, s. 89–104.
Jarosław Dudek, Car Bułgarów Kałojan jako „nowy Krum”, s. 105–114.
 
Część druga. Krajobrazy pamięci
Beata Frydryczak, Krajobraz jako środowisko pamięci, s. 117–124.
Andrzej Albiniak, Gdy rachunki żywych przychodzi płacić zmarłym, s. 125–147.
Łukasz Skoczylas, Po co żywym cmentarz, czyli jak współczesne społeczeństwa radzą sobie z obcością zmarłych, s. 149–157.
Karol Demkowicz, Piotr A. Nowakowski, Piotr Pudło, Próba ustalenia przynależności ofiar represji hitlerowskich i komunistycznych w Łodzi na podstawie wyników badań archeologicznych na poligonie Łódź-Brus, s. 159–168.
Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Paweł Konczewski, Sposób pochówku jako czynniki wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina, s. 169–178.
Сергій Пантелійович Тараненко, Поодинокі поховання на садибах Подолу Києва XVII–XIX ст., s. 179–187.
Paweł Duma, Wiara w „żywego trupa” a pośmiertna marginalizacja jednostki na Dolnym Śląsku okresu nowożytnego, s. 189–201.
Anna Kozłowska, Małgorzata Kępa, Arkadiusz Wrębiak, Krzysztof Szostek, Henryk Głąb, Cezary Buśko, Wojciech Głowa, Sławomir Dryja, Obcy skazani na śmierć? — analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII-wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie, s. 203–210.
 
Część trzecia. Inny — ale czy obcy
Tomasz Koczorowski, Świat dwóch istot, s. 213–222.
Halina Przychodzeń, Swój? Obcy? Status społeczny zmarłego a realizm wizerunku w starożytnym Egipcie. Przedstawienia ikonograficzne vs. badania paleopatologiczne mumii, s. 223–234.
Henryk W. Witas, Tomasz Płoszaj, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Grzegorz Osipowicz, Tomasz Kozłowski, Rozważania na temat rodowodu przedstawiciela neolitycznej kultury amfor kulistych z Kujaw — analiza sekwencji MCM6 i HVR, s. 235–240.
Ryszard Paczuski, Paweł Goławski, Ewa Kuruminis-Kaszkiel, Różnice genetyczne — wskaźnik migracji czy rozwarstwienia społecznego, s. 241–245.
Klára Parmová, Eva Drozdová, Jana Benešová, Jiří Macháček, Possibilities of determination of blood groups from historical human remains. Contribution to archaeological and anthropological research, s. 247–253.
Magdalena Domicela Matczak, Niepełnosprawność jako problem badawczy we współczesnej archeologii, s. 255–268.
Hanna Grzesiak, Niepełnosprawność w starożytnym Izraelu, s. 269–276.
 
Część czwarta. Swoi — obcy
Andrzej Albiniak, Wyobcowani przez ..., wyobcowani z ... O wczesnośredniowiecznych pochówkach z mieczami z Gąsawy i Żnina, s. 279–293.
Marek Florek, „Obcy” we wczesnośredniowiecznym Przemyślu. Kim byli Węgrzy pochowani na tzw. cmentarzysku „staromadziarskim” przy ulicy Rycerskiej?, s. 295–311.
Wojciech Chudziak, Raz jeszcze w kwestii grobów komorowych z Kałdusa na Pomorzu Nadwiślańskim, s. 313–320.
Karol Kollinger, Lutomierscy Waregowie a stosunki polsko-ruskie i sytuacja Waregów na Rusi w początkach XI wieku, s. 321–331.
Jerzy Sikora, Kości, zapinki, DNA czy broń? Problematyka etniczna w badaniach wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych w Polsce, s. 333–344.
 
Część piąta. Sposób na obcych
Łukasz Ciesielski, Kogo wykluczano ze społeczności pradziejowych. Z problematyki pochówków bagiennych Północnej Europy, s. 347–359.
Agnieszka Gil-Drozd, Kremacja sposobem grzebania „obcych”? Zagadnienie birytualizmu w młodszej epoce kamienia, s. 361–369.
Daniel Żychliński, Zmarły Obcy a Zmarły Swój — przejście przez Ogień (w kulturze przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce), s. 371–378.
Leszek Gardeła, Pochówki i groby atypowe w świecie wikingów. Dawne problemy i nowe pytania, s. 379–401.
Paweł Szczepanik, Obcy to, czy nie obcy? O odmiennych formach pochówku na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich, jako domniemanym wyznaczniku „obcości”, s. 403–409.
 
Część szósta. Inni?
Przemysław Urbańczyk, Archeologiczne spojrzenie na zwłoki jako bio-zabytek, s. 413–418.
Judyta Gładykowska-Rzeczycka, Inny w paleopatologii, s. 419–429.
Jacek Tomczyk, Hanna Mańkowska-Pliszka, „Swój czy przybysz?” — przypadek talasemii w dolinie środkowego Eufratu (Syria), s. 431–438.
Dana Fialová, Eva Drozdová, Bohuslav Klíma, Dental abrasion at Old Slavonic populations, s. 439–443.
Justyna Marchewka, Joannna Rogóż, Zastosowanie analizy wybranych cech niemetrycznych czaszki do określenia odległości biologicznej, s. 445–450.
Dagmar Václavíková, Eva Drozdová, František Kolář, Anthropological Analysis of Skeletal Remains Found in Ossuary in Budišov nad Budišovkou, s. 451–455.
Олександра Козак, Всеволод Івакін, Могильники Київського Подолу XI–XIII ст. за даними палеоантропологічних досліджень, s. 457–467.
Alicja Drozd-Lipińska, Swój czy obcy? System kojarzeń małżeńskich w parafii Kowal w latach 1870–1909, s. 469–478.
 
Lista uczestników 14 warsztatów archeologiczno-antropologicznych, Ostrów Lednicki, 12–13 maja 2011 r., s. 479–482.