Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krakowskie Pismo Kresowe 2010, nr 2

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010
Stron: 282
Krakowskie Pismo Kresowe, 2
Dział:
ISBN/ISSN: KPK2
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

15,00


 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010

Krakowskie Pismo Kresowe, 2

Dział:

Stron: 282

ISBN/ISSN: KPK2

Bohaterem tego numeru jest ukraiński krajoznawca, nieodżałowanej pamięci Wiktor Swiatełyk. Skromna nota poświęcona temu pasjonatowi i wieloletniemu badaczowi „państwa Potockich” na Podolu, niemal kompletnie nieznanemu w Polsce, otwiera nasz numer. Umieszczamy ponadto wybór listów z korespondencji między Wiktorem Światełykiem a Romanem Aftanazym (…). W korespondencji tej, słynny archiwista Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, pisząc monumentalne Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, zwracał się z prośbą o przesyłanie informacji o pałacu Potockich w Tulczynie, słynnym „podolskim Wersalu”. Zaangażowanie i bezinteresowność Swiatełyka pozwoliło Aftanazemu opisać dzieje tulczyńskiej rezydencji i jej mieszkańców. Ich listy do siebie są dowodem i doskonałym przykładem tego, jak wspólna pasja historyczna potrafi wznieść się ponad narodowe urazy, konflikty i stereotypy w imię poznania przeszłości. (Ze Wstępu)
 

Spis treści


Wstęp

IN MEMORIAM

Władysław Wigurżynśki, Wiktoria Peczarczuk, In memoriam naszemu
mistrzowi Wiktorowi Swiatełykowi (1947-2009)

ŹRODŁA

Wystarczy maszyna do pisania… Listy Romana Aft anazego do Wiktora Swiatełyka,
opracowała Wiktoria Kudela-Świątek

ARTYKUŁY

Aleksander Iwaszczonek, Rola klasztoru Karmelitów Bosych w Głębokiem w dziejach miasta i regionu

Magdalena Broniarek, Sacrum i profanum w przestrzeni stepu ukraińskiego
– wizja młodego pokolenia romantyków

Marek Hańderek, Problem niepodległościowych aspiracji Ukraińców
w publicystyce polskich mesjanistów lat 30. XX wieku

Hałyna Bodnar, „Mała ojczyzna” w świadomości Ukraińców przesiedlonych
z Polski po II wojnie światowej 

Alina Doboszewska, Pamięć przesiedlonych. Obraz Ukrainy i Ukraińców
w świadomości mieszkańców wsi Jugów na Dolnym Śląsku

Alicja Malewska, Tożsamość zbiorowa w sytuacji pogranicza.
Polacy na Wileńszczyźnie w nowym wymiarze polityczności 

Wiktoria Kudela-Świątek, Adam Świątek, Historia zaklęta w kamieniach.
Pozostałości cmentarza katolickiego w Czerniowcach Podolskich na Ukrainie 

RECENZJE

Adam Świątek, Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, „Cmentarz miejski
w Buczaczu”, Warszawa 2009, „Zabytki Kultury Polskiej poza Granicami Kraju”.
Seria C, z. 3.
 

Adam Świątek, Zbigniew Hauser, „Podróże po cmentarzach Ukrainy”,
wstęp Tomasz Gąsowski, Księgarnia Akademicka: t. 2: „Wojewodztwo
tarnopolskie”, Kraków 2006, ss. 417, il.; t. 3: „Wojewodztwo lwowskie
(część wschodnia), Kraków 2007, ss. 344, il.; t. 4: „Wojewodztwa: wołyńskie,
podolskie, bracławskie i kijowskie. Aneks: Odessa, Połnocna Bukowina,
Zadnieprze, Mołdowa, Gruzja, Kraków 2009, ss. 567, il.

Dorota Felcenloben, Helena z Jaczynowskich Roth, „Czasy, miejsca, ludzie.
Wspomnienia z Kresów Wschodnich”, oprac. Barbara Bielawska-Dębowska,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, ss. 723.

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Tomasz Pudłocki, Stulecie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Tomasz Pudłocki, Rok 2009 – Rokiem Słowackiego w Polsce. Z działalności
Podkarpackiego Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Poety 

Sebastian Żbik, Wojciech Micygała, Sesja Naukowa pt. „Polska i Ukraina:
Kresy – wspólna przeszłość, wspólne dziedzictwo” w V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Marcin Bieńkowicz, Krzyże pod Ejszyszkami

Biblioteka kresoznawcy za rok 2009 

Kresy dzisiaj – przegląd wybranych wydarzeń naukowo-kulturalnych roku 2009

Autorzy

Przeczytaj fragment

http://www.kresy.pl/publicystyka,omowienia?zobacz/krakowskie-pismo-kresowe

http://westki.info/blogs/11541/hlybokaie-na-vokladcy-casop%D1%96sa