Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ochrona przyrody terenów otwartych

Ryszard Kapuściński

Multico.Oficyna Wydawnicza, 2012
Stron: 224
Dział:
ISBN: 9788377631010
 
 
 

 

Ryszard Kapuściński

Multico.Oficyna Wydawnicza, 2012

Dział:

Stron: 224

ISBN: 9788377631010

 Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym ochroną przyrody, a zwłaszcza pracownikom Lasów Państwowych, do niezbędnych informacji o chronionych siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach roślin, zwierząt i grzybów, związanych z terenami otwartymi - murawami, łąkami, wrzosowiskami i skałami. W zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, obok lasów, znajduje się wiele ekosystemów otwartych. Zajmują one około 4,5% ogólnej powierzchni, jaką zarządzają Lasy Państwowe. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni terenów otwartych, i zwykle ich dużego rozproszenia wśród lasów i użytków rolnych, są one bardzo cenne dla ochrony różnorodności biologicznej. Gospodarzami i wykonawcami zadań ochronnych, określonych w opracowanych dla tych obszarów planach, będą miejscowi leśnicy, dla których przygotowano ten poradnik.