Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krakowskie Pismo Kresowe 2009, nr 1

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009
Stron: 186
Krakowskie Pismo Kresowe, 1
Dział:
ISBN/ISSN: KPK1
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

10,00


 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009

Krakowskie Pismo Kresowe, 1

Dział:

Stron: 186

ISBN/ISSN: KPK1

O książce:

Żyjąc w integrującej się Europie, gdzie wielokulturowość jest postrzegana jako wielka wartość, a nie problem, istnieje potrzeba dialogu, w tym również dyskusji naukowej, prowadzonej ponad podziałami natury politycznej czy narodowej. Tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu swojej wspólnej i niekiedy trudnej historii Polak, Ukrainiec, Litwin czy Białorusin będą w stanie porozumieć się odnośnie tego, co ich łączy, a nie tylko tego, co ich dzieli. Chociaż nie istnieje taka dyscyplina naukowa jak "kresoznawstwo", pojęcie to najpełniej oddaje cel niniejszego periodyku. Ma on przedstawić interdyscyplinarne spojrzenie na Kresy, zarówno z perspektywy historycznej, socjologicznej, kulturoznawczej, literaturoznawczej, jak i innych dziedzin naukowych: politologii, historii sztuki, etnologii czy religioznawstwa. Tylko merytoryczna dyskusja naukowa jest w stanie właściwie opisać zjawiska, wydarzenia, postacie i zabytki przeszłości, stanowiące wielką spuściznę Kresów. Jako redakcja mamy nadzieję, iż "Krakowskie Pismo Kresowe" przyczyni się do lepszego poznania polskiej kultury Kresów, ale także do wyjaśnienia w duchu wzajemnego poszanowania złożonej historii wielu regionów Europy Środkowo-Wschodniej, niegdyś znajdujących się w granicach jednego, wieloetnicznego państwa - Rzeczypospolitej. (ze Wstępu)

 

Spis treści: Wstęp

ŹRODŁA

Zygmunt Wengłowski, Historia Polaka z Żytomierszczyzny

ARTYKUŁY

Patrycja Trzeszczyńska, Żywotność pojęcia "Kresów" ukraińskich w polskiej kulturze. Komunikat z badań terenowych

Joanna Miłek, Misja Świętego Jacka na Rusi w świetle tradycji dominikańskiej

Henryka Kramarz, Przyczyny i okoliczności powstania Towarzystwa im. Piotra Skargi we Lwowie

Adam Świątek, Taras Szewczenko i działalność Bractwa Cyryla i Metodego w świetle wspomnień polskich studentów Uniwersytetu Kijowskiego

Aleksandra Arkusz, Obywatele polscy w obozie kontrwywiadu "Smiersz" w Charkowie w latach 1944-1945

KOLEKCJE I ZBIORY

Anna Wylegała, Kolekcja "Polacy na Wschodzie" w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA

Oksana Nestorowycz, Przyczynek do identyfikacji portretu niejakiej Kalinowskiej ze zbiorów Winnickiego Obwodowego Muzeum Sztuk Pięknych

SPRAWOZDANIA

Giedre Jankevičiute, Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w kościele św. Michała w Wilnie

RECENZJE

Wiktoria Kudela-Świątek, Wiktoria Kołesnyk, "Wybitni Polacy w historii Winniczczyzny. Słownik bibliograficzny", WMHO "Rozwytok", Winnica 2007, ss. 1008, ilustr.)

Tomasz Pudłocki, Zbigniew K. Wójcik, "Aleksy Gilewicz – historyk nieprowincjonalny”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, Przemyśl-Wrocław 2008, ss. 233, ilustr.

 

BIBLIOTEKA KRESOZNAWCY ZA ROK 2008

KRESY DZISIAJ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ KULTURALNO-NAUKOWYCH ROKU 2008

AUTORZY

Przeczytaj fragment