Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wyszedłem szukać

Leopold Staff

Biuro Literackie, 2012
Stron: 58
Dział:
ISBN: 9788362006540
 
 
 

 

Leopold Staff

Biuro Literackie, 2012

Dział:

Stron: 58

ISBN: 9788362006540

 Zbiór Wyszedłem szukać jest wynikiem osobistych poszukiwań Justyny Bargielskiej w obrębie twórczości Leopolda Staffa, dowodem, że ów „poeta trzech pokoleń” może stanowić liryczny punkt odniesienia również dla czytelników współczesnych. Zachwyt nad codziennością, zgoła protestancki etos pracy oraz uczuciowe nasycenie – to tylko przykładowe współrzędne tematyczne tego tomu.