Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Rozwoj_i_postep_techniczny_na_tle_ogolnych_prawidlowości...

Rozwój i postęp techniczny na tle ogólnych prawidłowości...

O książce: Podstawowym celem niniejszego opracowania jest próba rozwiązania wybranych problemów dotyczących rozwoju i postępu technicznego na tle niektórych ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych. Dlatego też dla osiągnięcia tego celu wpierw rozważa się problemy ogólne z zakresu rozwoju i postępu cywilizacji, a następnie rozwój i postęp cywilizacji oraz informatyki i techniki w czasie historycznym. Po tych rozważaniach autor podejmuje próbę rozwiązania wybranych problemów współczesnej techniki. Natomiast w ostatnim rozdziale analizuje czynniki przyspieszające oraz hamujące wzrost gospodarczy i postęp cywilizacji.

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Procesy, rozwój i postęp
ROZDZIAŁ DRUGI
Rozwój i postęp cywilizacji
1. Ogólne problemy historyczne i współczesne
2. Nauka sferą cywilizacji
3. Stadia rozwoju i postępu cywilizacji - powszechnym i nieustającym procesem historycznym
4. Stadia rozwoju i postępu informacji
ROZDZIAŁ TRZECI
Niektóre ogólne problemy z historii rozwoju i postępu technicznego
1. Technika oraz jej rozwój i postęp
2. Rozwój środków technicznych wykorzystywanych w procesach pracy
3. Współzależność stadiów postępu technicznego i postępu organizacji pracy
4. Powstanie materialno-energetycznej natury środków technicznych
5. Efekty ekonomiczne postępu technicznego. Uwagi natury historycznej i ogólnej
ROZDZIAŁ CZWARTY
Współczesna technika i technologia ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania
w sferze usługowej i naukowej
1. Technika i technologia oraz ich współzależności
2. Technika i technologia w sferze usługowej i naukowej
3. Zespolenie współczesnych środków technicznych
4. Problemy z zakresu nowoczesnych i unowocześnionych środków technicznych
5. Współczesny rozwój i postęp techniczny a człowiek
ROZDZIAŁ PIĄTY
Źródła i kryteria wyboru przedsięwzięć postępu technicznego
1. Zarządzanie i kierowanie opracowywaniem, realizacją i wdrażaniem przedsięwzięć
2. Źródła i przedsięwzięcia postępu technicznego
3. Wynalazczość i racjonalizacja
4. Próba klasyfikacji kryteriów wyboru przedsięwzięć postępu technicznego
5. Krótka charakterystyka pozaekonomicznych kryteriów wyboru przedsięwzięć
6. Uwagi dotyczące kryteriów ekonomicznych
ROZDZIAŁ SZÓSTY
Niektóre problemy z zakresu efektów współczesnego rozwoju i postępu technicznego
1. Próba klasyfikacji efektów przedsięwzięć postępu technicznego
2. Jakość środków technicznych
3. Efekty pozaekonomiczne przedsięwzięć postępu technicznego
4. Zasadnicze efekty ekonomiczne
ROZDZIAŁ SIÓDMY
Czynniki przyspieszające oraz hamujące wzrost gospodarczy i postęp cywilizacji
1. Wzrost gospodarczy
2. Ogólne prawidłowości cywilizacyjne
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Akty prawne
Źródła statystyczne
Raporty
Opracowania
Encyklopedie, leksykony
INDEKS NAZWISKZobacz też inne książki z działu: ekonomia.

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa