pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

O książce:

Impulsem do podjęcia badań nad składem etnicznym zamorskich strumieni migracyjnych z ziem polskich pod zaborami były prace nieżyjącego już prof. Andrzeja Brożka. Zebranie materiałów w archiwach i bibliotekach niemieckich możliwe było dzięki stypendiom Konferenz der Akademien der deutschen Wissenschaften (staże naukowe na Ruhr Universitat Bochum, Arbeitsgruppe Geschichte Nordamerikas) oraz John F. Kennedy Institut fiir Nordamerika Studien, Freie Universitat Berlin. Dotarcie do właściwych materiałów ułatwiali swą radą i pomocą prof. Wolfgang Helbich, prof. Walter Kamphoefner oraz prof. Willi Paul Adams, Po stronie polskiej formułowanie problematyki badawczej komentowali życzliwie prof. Grzegorz Babiński, prof. Marcin Kula, prof. Witold Molik oraz prof. Kazimierz Wajda.


(c) Księgarnia Akademicka