Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Nowa_teoria_listu

Nowa teoria listu

Książka nawiązuje tytułem do Teorii listu – pracy habilitacyjnej Stefanii
Skwarczyńskiej, wydanej w 1937 roku we Lwowie, a do dziś będącej
czytelnym punktem odniesienia dla wszystkich badaczy epistolografii
w Polsce. Imponująca monografia lwowskiej badaczki, prekursorska
w wymiarze teoretycznym, historycznoliterackim, komparatystycznym
i interpretacyjnym, przez ponad osiemdziesiąt lat stanowiła jedyne
całościowe ujęcie problematyki epistolograficznej. Nowa teoria
listu powstała z bezpośredniej inspiracji tym projektem – jako jego
kontynuacja a zarazem nowa propozycja, odpowiadająca na dzisiejsze
zapotrzebowanie metodologiczne oraz badawcze.
Znalazły w niej rozwinięcie takie zagadnienia jak: dialogowość i komunikacja
epistolarna, podmiotowość i filozofia umysłu, reprezentacja
i samozwrotność, autokreacja i autoprezentacja, pragmatyczność
i performatywność epistolografii, techniki Siebie oraz potrzeba i wola
sensu. Uzupełnieniem tych rozważań jest sześć studiów interpretacyjnych,
wykorzystujących wcześniej zaproponowane teorie i metody
badawcze do analizy listów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego,
M. Konopnickiej, Z. Herberta czy S. Mrożka.
Całościowe spojrzenie na list jako jeden z najstarszych gatunków
literackich, niezmiennie towarzyszący człowiekowi, dokumentujący
jego zmagania z rzeczywistością i stanowiący kulturowe „lustro”, w którym
podmiot pozostawia swe na zawsze utrwalone odbicie, jest zaproszeniem
do debaty na temat miejsca, funkcji i znaczenia epistolografii
zarówno w naukach humanistycznych, jak i społecznych.

Cena: 36,00 zł

Wydanie papierowe

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa