Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Ziemianie_mazowieccy_wobec_obronności_Ojczyzny._Od_konfederacji_barskiej_po_II_wojne_światową_

Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową

Spis treści

Wstęp

Od Redakcji

Andrzej Sikorski

Rodzina Wesslów w konfederacji barskiej

Jarosław Kita

Ziemianie z Mazowsza wobec wybuchu powstania listopadowego

Tadeusz Epsztein

Między Wołyniem a Mazowszem. Tułaczka Adolfa Dunin-Borkowskiego —powstańca 1863 roku

Janusz Szczepański

Ziemiaństwo polskie w okresie inwazji bolszewickiej 1920 roku

Anna Maria Stogowska

Zielińscy herbu Świnka z Mazowsza - obrońcy ojczyzny Mirosław

Zygmunt Roguski

Udział szlachty - ziemian liwskich w powstaniu kościuszkowskim i listopadowym

Bogumiła Umińska

Seweryn i Bruno Ciemniewscy — właściciele Gołotczyzny k. Ciechanowa wśród ziemian zasłużonych dla Powstania Styczniowego na północnym Mazowszu

Andrzej Zygmunt Rola — Stężycki

Ziemianie z Wilczogóry pod Grójcem i kilku wsi okolicznych w drodze do odbudowy Polski niepodległej

Sławomir Jakubczak

Krasińskich z Zegrza stawanie nie tylko w wojennej ojczyzny potrzebie w XVIII i XIX wieku

Rafał Wróblewski

Wincenty Krasiński u boku Cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte (1807 — 1814)

Teresa Maria Grabowska z Marchwickich

Marchwiccy z Brzeżna Wielkiego koło Ostrołęki w powstaniu styczniowym

Emil Noiński

Bronisław Ryx (1837-1914) — ziemianin, działacz niepodległościowy i społeczny

Piotr Kaszubowski

Ziemianie powiatu przasnyskiego wobec powstania styczniowego

Ewelina Maria Kostrzewska

Hafty, modlitwy, sztandary. Ziemianki Mazowsza wobec niepodległości ojczyzny w latach rewolucji 1905-1907

Mariusz Marek Mysiakowski

Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego na powiat ciechanowski (1914-1915)

Magdalena Mrugalska-Banaszak

Seweryna Goszczycka — sanitariuszka z Ochotniczej Legii Kobiet

Damian Sitkiewicz

Ziemianie Mazowsza Północnego, Płockiego i Kujaw w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku w świetle „Kuriera Płockiego"

Dariusz Piotrowicz

Ziemianie Mazowsza Północnego wobec wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku

Tomasz Piekarski

Ziemiaństwo płockie wobec problemów obronności Polski w okresie międzywojennym

Jolanta Załęczny

Maurycy Potocki z Jabłonny wobec rzeczywistości wojennej 1939-1945

Bibliografia

Dokumentacja zdjęciowa konferencji

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa