pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

Niniejsza książka stanowi zbiór interesujących studiów naświetlających
temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem zarówno perspektywy historycznej,
jak też wyzwań współczesności. Każdy z tekstów powstał na podstawie
ambitnych i bardzo zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu czytelnik
otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Krakowa, a dotyczącej przede
wszystkim takich zagadnień jak rozwój gospodarczy i terytorialny miasta
oraz kształtowanie się jego społeczeństwa obywatelskiego.
Z recenzji profesora Łukasza Tomasza Sroki(c) Księgarnia Akademicka