pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Abstrakty
DOI: 10.12797/LV.12.2017.2SP

Udostępnij
 

 SPIS TREŚCI

 

Wojciech Chlebda: Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka.

Notatki z marginesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Maciej Grochowski: O poglądach Profesora Witolda Mańczaka

na paradygmaty językoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Antoni Leon Dawidowicz: Współpraca Witolda Mańczaka

i Hugona Steinhausa w dziedzinie zastosowań metod matematycznych

w językoznawstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Krystyna Kleszczowa: Gramatyka historyczna języka polskiego

Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich . . . . . . . . . . . 37

Anna Bochnakowa: Profesor Witold Mańczak – dydaktyk . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ewa Stala: Profesor Witold Mańczak jako iberysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Travaux publiés par Witold Mańczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Dotychczas ukazały się następujące numery czasopisma:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka