pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

W recenzowanym tomie jego Redaktorzy zebrali dziesięć tekstów w j. polskim i jeden w j. angielskim. Treścią poszczególnych artykułów są różne aspekty konfrontacji człowieka z perspektywą nieuchronnej śmierci. Na szczególną uwagę zasługuje grupa tekstów, które dotyczą dyskusji na temat tzw. kryterium śmierci mózgowej. Zasługuje ona niewątpliwie na wzmożoną uwagę, szczególnie w kontekście bioetyki personalistycznej (większość autorów zdaje się być przedstawicielami właśnie tego nurtu bioetyki), gdyż właśnie w tym środowisku kryterium śmierci mózgowej budzi od jakiegoś czasu gwałtowne kontrowersje. Teksty dotyczące tego problemu, które stanowią główny trzon całego tomu, są szczególnie ciekawe i wartościowe. [...]. Biorąc pod uwagę wartość poszczególnych tekstów, a także przemyślaną koncepcję całości, sądzę, że recenzowana publikacja może być ciekawym głosem w toczącej się aktualnie dyskusji dotyczącej przede wszystkim kryterium śmierci w kontekście medycyny transplantacyjnej.
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek

 

Książka Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania pod redakcją Grzegorza Hołuba i Piotra Duchlińskiego wpisuje się w nurt toczących się dyskusji bioetycznych […]. Całość jawi się jako opracowanie zwarte i kompleksowe. Teksty poszczególnych autorów przebiegają od tematyki ściśle medycznej, poprzez analizy filozoficzne i psychologiczne, kończąc na opracowaniu teologicznym. Redaktorzy dzieła przedstawili cenną publikację i dobrze będzie, jeśli znajdzie ona stosowne dla siebie miejsce […]. Zachęcam redaktorów do dalszych przemyśleń, w których z radością wezmę udział.
Ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn(c) Księgarnia Akademicka