pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

Książka Andrzeja Dróżdża jest zbiorem interesujących tekstów autorskich. Zaproponowany w niej termin bibliocyd jest stosunkowo rzadko jeszcze spotykany w polskiej literaturze przedmiotu, choć samo zjawisko zagłady i eliminowania książek z życia publicznego ma już swoje piśmiennictwo, które jest przywoływane w tekście tej publikacji.
(z rec. dr. hab., prof. UWr Małgorzaty Korczyńsiej-Derkacz)

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane

(c) Księgarnia Akademicka