Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Mlodzi_poeci_w_PRL._Mloda_poezja_jako_wyraz_świadomości_pokolenia_lat_1976_1980

Młodzi poeci w PRL. Młoda poezja jako wyraz świadomości pokolenia lat 1976-1980

Książka Marka Jędrzejewskiego stanowi próbę rekonstrukcji procesu krystalizowania się świadomości historycznoliterackiej pewnego odłamu ruchu młodoliterackiego w połowie lat 70. Zarazem stanowi opis tego ruchu, tak wżyciu literackim i w jego diachronicznym ujęciu – starsi poeci, jak i we własnej synchronii – inne grupy rówieśnicze i ich roli wżyciu społeczno-politycznym tego okresu.
Przyjęcie – jak pisze autor – postawy „obserwatora uczestniczącego” sprawia, że książka ma jednocześnie charakter opisowy i historycznoliteracki. Jest to książka, która w sposób istotny uzupełnia informacje o ruchu młodoliterackim tamtego okresu. Poeci skupieni wokół „Gremium” pozostawali z różnych przyczyn artystycznych, ideowych, organizacyjnych poza częścią ówczesnego ruchu młodoliterackiego, który albo wywodził się z Nowej Fali, z jej „nieufnością” do struktur społecznych i kontestacyjną agresją, albo z wszelkiego rodzaju „prywatności”, manifestacyjnie uchylającej się od spraw publicznych.

Fragment recenzji Krzysztofa Gąsiorowskiego

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa