pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 
Tom IX Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej objął opisy 77 rękopisów. Zawiera przede wszystkim teksty teologiczne: duże kolekcje kazań i komentarze do Pisma Świętego. W tomie znajdziemy komentarze polskich autorów, np. Komentarz Bednedykta Hessego do Ewangelii św. Mateusza oraz Komentarz Stanisława z Zawady do Księgi Genesis. Ważną grupą pism polskich są traktaty soborowe odnoszące się do Soboru w Bazylei. Osobną grupę stanowią homiliarze.

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane

(c) Księgarnia Akademicka