pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

Grażyna Zając, turkolog-orientalista, adiunkt w Katedrze Turkologii Instytutu Orientalistyki UJ, tłumacz. Główne pola jej zainteresowań to literatura turecka XIX i XX wiek, turecka autobiografia, literatura Turków cypryjskich, literatura azerbejdżańska, polsko-tureckie kontakty literackie i kulturalne. W roku 2008 ukazała się monografia jej autorstwa, zatytułowana Smutna ojczyzna i ja smutny… Kręgi literackie epoki Abdulhamita II w świetle tureckiej autobiografii.

Prezentowana książka jest efektem kontynuacji tych badań. Autorka przeanalizowała ponad trzydzieści utworów o charakterze wspomnieniowym, które wyszły spod pióra prozaików i poetów, wydawców, dziennikarzy, artystów, lekarzy i członków rodziny panującej. Hermetyzm tradycyjnej rodziny w Turcji muzułmańskiej sprzed okresu republiki sprawiał, że obserwatorowi z zewnątrz trudno było wejść do tego świata i opisać go. Stąd niezwykle cenna wydaje się autobiografia jako świadectwo tamtych czasów; świadectwo dane prze ludzi, którzy w tym hermetycznym świecie urodzili się i wychowali.(c) Księgarnia Akademicka