pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

Dzięki pomysłom teoretycznym autora realizowana przeze mnie i moich wychowanków praktyka badawcza i dydaktyczna znalazła odpowiednią nazwę, nadającą jej nowy sens i wymiar. Mam też świadomość, że koncepcja glottodydaktyki porównawczej jest ważna dla glottodydaktyki polskiej w ogóle, gdyż nazywa i sprowadza do wspólnego mianownika wiele prac powstających w ramach glottodydaktyk szczegółowych.

Prof. Władysław T. Miodunka, „Od redaktora serii”

 

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane

(c) Księgarnia Akademicka