pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

 "Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu jest pozycją bardzo cenną - wypełnia lukę w literaturze glottodydaktycznej, prezentując zagadnienia nauczania języka specjalistycznego od strony teoretycznej i praktycznej, dodatkowo wzbogacając je o aspekt porównawczy."

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej 
 
"Tematem książki Bronisławy Ligary i Wojciecha Szupelaka jest polski język specjalistyczny, analizowany i opisywany na przykładzie języka biznesu. Taki temat stanowi wydarzenie w glottodydaktyce polonistcznej, która dotychczas za mało uwagi poświęcała opisowi i nauczaniu języków specjalistycznych w ogóle, nie wspominając już o języku biznesu. W książce tej jest jednak jeszcze coś, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Mam tu na myśli połączenie w opisie języka specjalistycznego kilku perspektyw: perspektywy językoznawstwa polonistycznego z perspektywą lingwistyki stosowanej oraz perspektywy glottodydaktycznej z perspektywą terminoznawczą".
 
"Od redaktora serii", prof. dr hab. Władysława T. Miodunki
 
Bronisława Ligara - polonistka i romanistka, dr hab., pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego oraz prowadzi wykłady i seminaria magisterskie z glottodydaktyki polonistycznej w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wojceich Szupelak - anglista i polonista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest nauczycielem języków: angielskiego i polskiego jako obcego. Pracuje jako lektor języka angielskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym i w prywatnych szkołach językowych w Krakowie. 

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane

(c) Księgarnia Akademicka