pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

 W tomie tym prezentujemy m.in. opisy rękopisów z dziełami o treści teologicznej, które stanowiły także podstawę wykładów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego. Są to komentarze do Biblii takich autorów jak: Mikołaj z Liry (147-1475, 1477-1486), Mikołaj z Gorran (1432), Honoriusz Augustodunensis (1498), Haimo Autissiodorensis i anonimowe komentarze (1431,1434). Z polskich autorów należy wymienić Jana ze Słupcy (1433), Macieja z Sąspowa (1457) oraz Macieja z Łabiszyna (1455). 

Kolejną dużą grupę tekstów stanowią komentarze do Sentencji Piotra Lombarda. Część z nich jest anonimowa (1434, 1435, 1438), inne mają swoich autorów: Gualterus Brugensis OFM (1436, 1497), Michael Aiguscalcus de Bononia OCarm. (1459), Petrus de Tarantasia OP (1497). Z autorów polskich komentarzy do Sentencji należy wymienić Pawła z Pyskowic (1437), Macieja z Sąspowa (1442) oraz Macieja z Łabiszyna (1456).

 
Opisy 68 rękopisów zostały opracowane przez następujących autorów: Annę Kozłowską, Lucynę Nowak, Annę Sobańską, Ryszarda Tatarzyńskiego, Włodzimierza Zegę i Mariana Zwiercana.   

 

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane

(c) Księgarnia Akademicka