pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 
Seria Dramat Współczesny. Interpretacje, wydawana przez Księgarnię Akademicką we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie towarzyszyć innej serii - Dramat Współczesny. Nowy cykl chciałby prezentować wieloaspektowe analizy dramatu współczesnego, polskiego i obcego. W Interpretacjach będą ukazywać się monografie o charakterze przekrojowym i komparatystycznym, a obok nich - prace przedstawiające dorobek narodowych dramaturgii czy dokonania wybranych dramatopisarzy.

Estetyka performatywności jest pierwszą książką profesor Eriki Fischer-Lichte, która ukazuje się w języku polskim.

"Zwrot performatywny we wszystkich sztukach nie da się w pełni opisać w ramach obowiązujących, tradycyjnych teorii estetycznych - nawet jeśli pod niektórymi względami można te teorie z powodzeniem nadal stosować. Nie da się za ich pomocą poddać teoretycznej refleksji decydującego momentu tego zwrotu, czyli przejścia od dzieła i związanej z nim relacji podmiot /przedmiot oraz materialność /znakowość do wydarzenia. Aby odpowiednio to przejście opisać, zbadać i wyjaśnić, należy stworzyć nową estetykę - estetykę performatywności."
Fragment rozdziału Dlaczego estetyka performatywności.

Spis treści:

Rozdział I. Dlaczego estetyka performatywności
Rozdział II.Podstawowe pojęcia
Rozdział III. Cielesna współobecność aktorów i widzów
Rozdział IV. Performatywne wytwarzanie materialności
Rozdział V. Emergencja znaczenia
Rozdział VI. Przedstawienie jako wydarzenie
Rozdział VII. Ponowne zaczarowanie świata
Bibliografia
Indeks osób

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka