pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 
O książce: Zainteresowanie badaczy społecznością studencką Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej składem społecznym, a częściowo także karierą zawodową po zakończeniu studiów, sięga początków XX stulecia. [...] Nikt jednak szczegółowo nie zajął się studentami pochodzenia chłopskiego. [...] Chociaż niniejszy tom studiów poświęcony karierom zawodowym studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego nawiązuje do badań wcześniejszych, to jednak w porównaniu do badań z 1997 roku ma zupełnie nową jakość. Opracowanie to wymagało znacznego poszerzenia zakresu kwerendy źródłowej i wykorzystania zróżnicowanej literatury przedmiotu, ponieważ kariery bohaterów tej książki rozciągały się przez kolejno następujące po sobie epoki: czasy zaborów i I wojny światowej, Polski międzywojennej, II wojny światowej i okupacji, a nawet PRL-u. Każda z tych epok rodziła rozmaite szanse, ale i trudności w ich karierze i pracy zawodowej.

Wymagało to ode mnie przygotowania znacznie szerszego kwestionariusza badawczego umożliwiającego pokazanie, między innymi, w jakich zawodach odnieśli największe sukcesy, które z tych zawodów były najbardziej popularne wśród synów chłopskich i dlaczego; jakim wymaganiom musieli sprostać, by zostać sędziami, adwokatami, notariuszami, nauczycielami w szkole średniej, lekarzami; jak wyglądało ich zaangażowanie pozazawodowe, polityczne oraz szeroko pojęta służba społeczeństwu, a także związek i solidarność ze środowiskiem z którego wyszli. (ze Wstępu)


Książka została uhonorowana nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca (maj, 2010). Więcej na temat przyznania nagrody autorowi książki można przeczytać na stronie Dziennika Polskiego.


Zobacz też pracę: Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim.


(c) Księgarnia Akademicka