pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 
Ze Wstępu:

W roku 1868 Uniwersytet Jagielloński składał się z czterech wydziałów: Teologicznego, Prawnego, Lekarskiego i Filozoficznego. Uczelnia nie zamykała się w ramach wydziałowych, starając się poprzez kreowanie dodatkowych kursów i studiów rozszerzyć swój program nauczania. Już od połowy XIX wieku prowadzone było kształcenie farmaceutów. W 1890 roku powstało Studum Rolnicze, a w 1911 roku Polska Szkoła Nauk Politycznch. Nasilenie tego procesu pączkowania uniwersytetu można zaobserwować w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1921 roku została reaktywowana Szkoła Nauk Politycznych i utworzone Studium Pedagogiczne. Rok 1924 przyniósł dwa nowe ośrodki dydaktyczne: Kurs Ogrodniczy i Wyższy Naukowy Kurs Spółdzielczy. W roku następnym powstała Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek a w końcu, w 1927 roku, Studium Wychowania Fizycznego. Praca niniejsza poświęcona jest historii i organizacji tych przyuniwersyteckich studiów i kursów oraz analizie ich społeczności studenckich.


(c) Księgarnia Akademicka