pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 
Ze Wstępu:

Po upadku powstania listopadowego wraz z falą uchodźców opuszczających kraj, znalazł się na emigracji Karol Forster, (1800-1879), major wojska polskiego, literat, dawny urzędnik biura namiestnika Królestwa Polskiego. Decydując się na tułaczkę, młody wygnaniec nie stracił wiary w odmianę losu, dochodząc do wniosku, że i w nowych warunkach, będzie mógł spełnić swój patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny, zgodnie z posiadanymi zdolnościami i aktualnymi możliwościami. Odtąd przez blisko pół wieku, najpierw w Paryżu, a późniejw Berlinie nie ustawał w wysiłkach na rzecz utrzymania polskości.

Dla współczesnych Forster był dobrze znaną osobistością, która poprzez swoje inicjatywy wydawnicze i oświatowe, odgrywała znaczącą rolę w ówczesnym życiu literackim Wielkiej Emigracji i wywierała wpływ na kraj. Natomiast o jego emigracyjnej działalności politycznej przez dłuższy czas wiedzieli tylko wtajemniczeni. Dziś Karol Forster jest postacią niemal zupełnie zapomnianą, wciąż oczekującą na rzetelne prześledzenie jego edytorskiej działalności, na określenie miejsca pośród politycznych poczynań, tak w kraju jak i na emigracji, na ocenę roli w procesie utrzymania narodowej tożsamości Polaków.

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane

(c) Księgarnia Akademicka