pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 182
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
1
Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. II 1775-1918
red. Piotr Lechowski
ISBN/ISSN 9788323343134
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 46,00
Cena wysyłkowa: 41,40
2
Książka w życiu człowieka - w poszukiwaniu (u)traconej wartości
red. Katarzyna Segiet, red. Kamila Słupska
ISBN/ISSN 9788323232247
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
3
4
Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku

ISBN/ISSN 9788364203916
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
5
Książka na przestrzeni dziejów
Barbara Bieńkowska
ISBN/ISSN 350
Wyd.: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej
6
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki
Kamila Grzędzińska
ISBN/ISSN 9788364203886
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
7
Odrodzenie. Bibliografia zawartości (1944-1950)
oprac. Grzegorz P. Bąbiak
ISBN/ISSN 9788365667113
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonisty
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
8
Roczniki biblioteczne, R. LX/2016
red. Maciej Matwijów
ISBN/ISSN 00803626
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
9
Roczniki biblioteczne, R. LVIII/2014
red. Maciej Matwijów
ISBN/ISSN 00803626
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
10
Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich
Piotr Tafiłowski
ISBN/ISSN 9788323529323
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
11
Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
red. Marta Pękalska
ISBN/ISSN 9788365588302
Wyd.: Ossolineum. Z.N.im.Ossolińskich Wydawnic
12
Jak ugryźć mangę? Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim
Sarah Skumanov
ISBN/ISSN 9788364203909
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
13
Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku
Marshall McLuhan
ISBN/ISSN 9788379822690
Wyd.: Narodowe Centrum Kultury
Cena w sklepie: 55,00
Cena wysyłkowa: 49,50
14
Wyszukiwanie podobieństw dokumentów
Marek Aleksander Kowalski
ISBN/ISSN 9788380902930
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
Cena w sklepie: 12,00
Cena wysyłkowa: 10,80
15
Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej
red. Anna Dymmel, red. Sebastian Dawid Kotuła
ISBN/ISSN 9788377849972
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
16
Gry planszowe. Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza
Andrzej Januszewski
ISBN/ISSN 9788364203893
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
17
Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015
red. Bernadeta Iwańska-Cieślik, red. Elżbieta Pokorzyńska, Zdzisław red. Kropidłowski
ISBN/ISSN 9788380181205
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
Cena w sklepie: 37,00
Cena wysyłkowa: 33,30
18
Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan. Spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów
Jacek Partyka
ISBN/ISSN 9788373546981
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
19
De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów
red. Agnieszka Paulina Lew, red. Paulina Pludra-Żuk
ISBN/ISSN 9788365667120
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
20
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch". Studium powstania, działalności i likwidacji
Marta Polaczek-Bigaj
ISBN/ISSN 9788376388236
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 26,00
Cena wysyłkowa: 23,40
21
Zostawili swój ślad
Janina red. Jagielska
ISBN/ISSN 9788364203954
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
22
Świat bibliotek. Z bibliotecznych podróży
Renata Ciesielska-Kruczek
ISBN/ISSN 9788364203800
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 43,01
Cena wysyłkowa: 38,71
23
Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece
Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła
ISBN/ISSN 9788364203848
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 63,00
Cena wysyłkowa: 56,70
24
Książki (nie)godne czytania
Bogusław Śliwerski
ISBN/ISSN 9788380952652
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 49,90
Cena wysyłkowa: 44,91
25
Książka i technologie
red. Dariusz Kuźmina, red. Mikołaj Ochmański
ISBN/ISSN 9788375457452
Wyd.: Aspra-JR
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
26
Księgarnie
Jorge Carrion
ISBN/ISSN 9788365613172
Wyd.: Noir Sur Blanc
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
27
Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja w latach 1945-2015 ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego
Stanisława Kurek-Kokocińska
ISBN/ISSN 9788380881617
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
28
Catalogus codicum (vol.11) manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Numeros continens inde a 1501 usque ad 1575
ed. Juliusz Domański, ed. Zenon Kałuża, ed. Maria Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788376388076
Wyd.: Księgarnia Akademicka
29
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11863-12385. Archiwum domowe Pawlikowskich cz.3
oprac. Joanna Baster, oprac. Grzegorz Fulara, oprac. Iwona Hojda
ISBN/ISSN 9788394381653
Wyd.: Biblioteka Jagiellońska
30
Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu
Michał Janeczek
ISBN/ISSN 9788365681003
Wyd.: Archiwum Państwowe w Poznaniu
Znaleziono pozycji: 182
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

(c) Księgarnia Akademicka