pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Znaleziono pozycji: 188
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
1
Co musi wiedzieć uczony edytor, nawet jeśli nie chce. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Wydrze
red. Bogdan Hojdis, red. Katarzyna Krzak-Weiss
ISBN/ISSN 9788365666345
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyc
Cena w sklepie: 22,01
Cena wysyłkowa: 19,81
2
Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elźbiecie Gondek
red. Arkadiusz Paulikowski
ISBN/ISSN 9788322630952
Wyd.: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo
Cena w sklepie: 60,00
Cena wysyłkowa: 54,00
3
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, r. 62/2017

ISBN/ISSN 00793140
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 48,00
Cena wysyłkowa: 43,20
4
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 25

ISBN/ISSN 9788370096793
Wyd.: Biblioteka Narodowa
Cena w sklepie: 75,00
Cena wysyłkowa: 67,50
5
O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej
red. Teresa Wilkoń
ISBN/ISSN 9788322631782
Wyd.: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo
Cena w sklepie: 92,00
Cena wysyłkowa: 82,80
6
Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele - użytkownicy - bibliofile
Jolanta Marszalska, Waldemar Graczyk
ISBN/ISSN 9788380902985
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
Cena w sklepie: 31,00
Cena wysyłkowa: 27,90
7
Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. II 1775-1918
red. Piotr Lechowski
ISBN/ISSN 9788323343134
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 46,00
Cena wysyłkowa: 41,40
8
Książka w życiu człowieka - w poszukiwaniu (u)traconej wartości
red. Katarzyna Segiet, red. Kamila Słupska
ISBN/ISSN 9788323232247
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
9
Inwentarz Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Rękopisy do 1820 roku
Ludwik Grzebień
ISBN/ISSN 9788376143347
Wyd.: WAM
Cena w sklepie: 58,00
Cena wysyłkowa: 52,20
10
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki
Kamila Grzędzińska
ISBN/ISSN 9788364203886
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
11
Książka na przestrzeni dziejów
Barbara Bieńkowska
ISBN/ISSN 350
Wyd.: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej
12
Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku

ISBN/ISSN 9788364203916
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
13
Odrodzenie. Bibliografia zawartości (1944-1950)
oprac. Grzegorz P. Bąbiak
ISBN/ISSN 9788365667113
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonisty
14
Roczniki biblioteczne, R. LX/2016
red. Maciej Matwijów
ISBN/ISSN 00803626
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
15
Roczniki biblioteczne, R. LVIII/2014
red. Maciej Matwijów
ISBN/ISSN 00803626
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
16
Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
red. Marta Pękalska
ISBN/ISSN 9788365588302
Wyd.: Ossolineum. Z.N.im.Ossolińskich Wydawnic
17
Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku
Marshall McLuhan
ISBN/ISSN 9788379822690
Wyd.: Narodowe Centrum Kultury
18
Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich
Piotr Tafiłowski
ISBN/ISSN 9788323529323
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
19
Jak ugryźć mangę? Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim
Sarah Skumanov
ISBN/ISSN 9788364203909
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
20
Wyszukiwanie podobieństw dokumentów
Marek Aleksander Kowalski
ISBN/ISSN 9788380902930
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
Cena w sklepie: 12,00
Cena wysyłkowa: 10,80
21
Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej
red. Anna Dymmel, red. Sebastian Dawid Kotuła
ISBN/ISSN 9788377849972
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
22
Gry planszowe. Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza
Andrzej Januszewski
ISBN/ISSN 9788364203893
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
23
Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015
red. Bernadeta Iwańska-Cieślik, red. Elżbieta Pokorzyńska, Zdzisław red. et Kropidłowski
ISBN/ISSN 9788380181205
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
24
Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan. Spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów
Jacek Partyka
ISBN/ISSN 9788373546981
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
25
De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów
red. Agnieszka Paulina Lew, red. Paulina Pludra-Żuk
ISBN/ISSN 9788365667120
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
26
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch". Studium powstania, działalności i likwidacji
Marta Polaczek-Bigaj
ISBN/ISSN 9788376388236
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 26,00
Cena wysyłkowa: 23,40
27
Zostawili swój ślad
Janina red. et Jagielska
ISBN/ISSN 9788364203954
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
28
Świat bibliotek. Z bibliotecznych podróży
Renata Ciesielska-Kruczek
ISBN/ISSN 9788364203800
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 43,01
Cena wysyłkowa: 38,71
29
Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece
Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła
ISBN/ISSN 9788364203848
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Cena w sklepie: 63,00
Cena wysyłkowa: 56,70
30
Książki (nie)godne czytania
Bogusław Śliwerski
ISBN/ISSN 9788380952652
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 49,90
Cena wysyłkowa: 44,91
Znaleziono pozycji: 188
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]


(c) Księgarnia Akademicka