and dane.nazwa_wydawcy like 'TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH%' TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH - Księgarnia Akademicka Kraków
Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa