pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 522
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
1
Kwartalnik historii nauki i techniki 2017/3

ISBN/ISSN 0023589X
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
2
Archipelag pięknych ludzi. Portrety i studia
Stanisław Dziedzic
ISBN/ISSN 9788377204160
Wyd.: Wydawnictwo "Petrus"
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
3
Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach
red. Jagoda Wierzejska, red. Danuta Sosnowska, red. Alina Molisak
ISBN/ISSN 9788365667304
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonisty
Cena w sklepie: 15,00
Cena wysyłkowa: 13,50
4
Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi
red. Janusz Pezda, red. Stanisław Pijaj
ISBN/ISSN 9788365080554
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
Cena w sklepie: 80,00
Cena wysyłkowa: 72,00
5
Śladem dziś stąpam nauczycieli. Studia poświęcone pamięci Profesor Donki Petkanowej
red. Mariola Walczak-Mikołajczakowa
ISBN/ISSN 9788323231929
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
6
Organon nr 48 (2016)

ISBN/ISSN 00786500
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
7
O niektórych potrzebach nauki polskiej omawianych na łamach periodyku
Stefan Zamecki
ISBN/ISSN 9788387992897
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
8
Zapiski historyczne t. LXXXII/2017 z. 2Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 978004417912012
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
9
Zapiski historyczne t. LXXXII/2017 z. 1Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 978004417912012
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
10
Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne 4/2017
red. Maciej Dorna
ISBN/ISSN 9788365663221
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
11
Pecunia servire debet sed non regere. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi
red. Paweł Kaleta, red. Krzysztof Wiak
ISBN/ISSN 9788380613843
Wyd.: Wydawnictwo KUL
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
12
Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś
red. Michał Kopczyński, red. Anna Siniarska
ISBN/ISSN 9788365248138
Wyd.: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
13
Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości
red. Robert Kostro, red. Michał Wysocki
ISBN/ISSN 9788360642931
Wyd.: Muzeum Historii Polski w Warszawie
14
Rocznik centrum studiów białoruskich 2/2016

ISBN/ISSN 24508144
Wyd.: Studium Wuropy Wschodniej
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
15
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii I
red. Wojciech Skóra, red. Agnieszka Teterycz-Puzio
ISBN/ISSN 9788374672757
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
16
Arcana 2017/4(136)

ISBN/ISSN ARC_136
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 19,95
Cena wysyłkowa: 17,96
17
Annales UMCS. Sectio F. Historia vol.LXXI (2016)
red. Krzysztof Stępnik
ISBN/ISSN 97897802394258
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
18
Kwartalnik Hist.2017/2

ISBN/ISSN 20172
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 33,00
Cena wysyłkowa: 29,70
19
Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej t.52/1

ISBN/ISSN 12305057
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
20
Jaki koń jest, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności
Anna r. Łysiak-Łątkowska, Małgorzata r. Lisiewicz
ISBN/ISSN 9788378655114
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
Cena w sklepie: 33,60
Cena wysyłkowa: 30,24
21
Historia Polski 1914-2015
Wojciech Roszkowski
ISBN/ISSN 9788301192587
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 69,00
Cena wysyłkowa: 62,10
22
Piotr Stawecki. Z archiwum życia historyka wojskowości
red. Marek Jabłonowski
ISBN/ISSN 9788375457490
Wyd.: Aspra-JR
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
23
Annales UMCS. Sectio F. Historia vol.LXX (2015)
red. Krzysztof Stępnik
ISBN/ISSN 97897802394258
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 29,80
Cena wysyłkowa: 26,82
24
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu
red. Ewa Kozerska, red. Marek Maciejewski, red. Piotr Stec
ISBN/ISSN 9788373956612
Wyd.: Uniwersytet Opolski
Cena w sklepie: 88,00
Cena wysyłkowa: 79,20
25
Kwartalnik historii nauki i techniki 2017/1

ISBN/ISSN KHNIT20171
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
26
Kwartalnik historii nauki i techniki 2017/2

ISBN/ISSN KHNIT20172
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
27
Arcana 2017/3(135)

ISBN/ISSN ARC_135
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 19,95
Cena wysyłkowa: 17,96
28
Folia Historica (v.22) Cracoviensia

ISBN/ISSN FHC_22
Wyd.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
29
Przegląd Historyczny 2017/1

ISBN/ISSN 97800332186170
Wyd.: DiG Wydawnictwo
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
30
Zapiski historyczne t. LXXXI/2016 Suplement. BibliografiaPoświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 978004417912012
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 522
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

(c) Księgarnia Akademicka