pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 483
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
1
Od Torunia do Charkowa
red. Małgorzata Grupa, red. Andrzej Pydyn
ISBN/ISSN 9788323136323
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2
Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej
red. Wojciech Walczak
ISBN/ISSN 9788364103131
Wyd.: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturow
3
Pejzaże humanistyczne. Księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi poświęcona
red. Agnieszka Ogonowska
ISBN/ISSN 9788380951624
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 49,90
Cena wysyłkowa: 44,91
4
Kwartalnik Hist.2016/4

ISBN/ISSN 20164
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 33,00
Cena wysyłkowa: 29,70
5
Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej t.51/2

ISBN/ISSN 12305057
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
6
In gremium t.10. Studia nad historią, kulturą i polityką
red. Dariusz Dolański
ISBN/ISSN 9788378422655
Wyd.: Uniwersytet Zielonogórski
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
7
Karta 90/2016 Ochotnicy wolności
red. Zbigniew Gluza
ISBN/ISSN KARTA90_2016
Wyd.: Fundacja Ośrodka Karta
Cena w sklepie: 15,00
Cena wysyłkowa: 13,50
8
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 2016/33
red. Barbara Wysocka
ISBN/ISSN 05513790
Wyd.: Polska Akademia Nauk
9
Studia z dziejów wojskowości t.5
red. Karol Olejnik
ISBN/ISSN 229939164
Wyd.: Ośrodek Badań Historii Wojskowej
10
Zapiski historyczne t. LXXXI/2016 z. 2Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 978004417912012
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
11
Historia magistra vitae est... Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy n
red. Lidia Michalska-Brach, red. Marek Przeniosło, red. Beata Wojciechowska
ISBN/ISSN 9788371336737
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowsk
Cena w sklepie: 65,00
Cena wysyłkowa: 58,50
12
O przeszłości. Czasy, miejsca, ludzie
red. Waldemar Kowalski
ISBN/ISSN 9788371336690
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowsk
13
Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi

ISBN/ISSN 9788365573353
Wyd.: Instytut Badań Literackich PAN
Cena w sklepie: 44,00
Cena wysyłkowa: 39,60
14
Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej
red. Marcin Gabryś, red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
ISBN/ISSN 9788376387840
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
15
Hereditas minariorum vol. 3 (2016)

ISBN/ISSN 23919450
Wyd.: Biblioteka Olkuska
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
16
Militaria w edukacji historycznej. Suplement
red. Andrzej Drzewicki
ISBN/ISSN 9788378893097
Wyd.: Wydawnictwo Napoleon V
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
17
Polskie groby na cmentarzach Londynu
Karolina Grodziska
ISBN/ISSN 9788390492681
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
18
Arcana 2016/6(132)

ISBN/ISSN ARC_132
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 18,90
Cena wysyłkowa: 17,01
19
Przegląd Historyczny 2016/3

ISBN/ISSN 97800332186160
Wyd.: DiG Wydawnictwo
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
20
Miscellanea historico-archivistica t. XXIII 2016

ISBN/ISSN 9788328600003
Wyd.: DiG Wydawnictwo
Cena w sklepie: 52,50
Cena wysyłkowa: 47,25
21
Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała
red. Jolanta Klimek-Grądzka, red. Małgorzata Nowak
ISBN/ISSN 9788373067226
Wyd.: TN KUL
Cena w sklepie: 53,00
Cena wysyłkowa: 47,70
22
Zeszyty historyczne XV
red. Andrzej Stroynowski
ISBN/ISSN 18984630
Wyd.: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowi
Cena w sklepie: 80,00
Cena wysyłkowa: 72,00
23
Kwartalnik Hist.2016/3

ISBN/ISSN 20144
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 33,00
Cena wysyłkowa: 29,70
24
Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Francic
red. Jan Lencznarowicz, red. Janusz Pezda, red. Andrzej A. Zięba
ISBN/ISSN 9788376385969
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
25
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2015/2016

ISBN/ISSN 12307033
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
26
Res Historica 2016/41

ISBN/ISSN RH_41
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
27
Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne 3/2016, nr 1-2
red. Maciej Forycki, red. Romuald Rydz
ISBN/ISSN 9788365663047
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Cena w sklepie: 24,00
Cena wysyłkowa: 21,60
28
Karta 89/2016 Niebyt Ponar. Zbrodnia pod Wilnem
red. Zbigniew Gluza
ISBN/ISSN KARTA89_2016
Wyd.: Fundacja Ośrodka Karta
Cena w sklepie: 15,00
Cena wysyłkowa: 13,50
29
Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi
red. Mirosław Nagielski, red. Grzegorz Rostkowski
ISBN/ISSN 9788375492538
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
Cena w sklepie: 60,00
Cena wysyłkowa: 54,00
30
Camino Polaco. Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość 3
red. Piotr Roszak, red. Waldemar Rozynkowski
ISBN/ISSN 9788323135999
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 483
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

(c) Księgarnia Akademicka