pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Sociology
Znaleziono pozycji: 1451
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
1
Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej
Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek
ISBN/ISSN 9788322790472
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
2
Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania
Janusz Kirenko, Magdalena Boczkowska
ISBN/ISSN 9788322790427
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
3
Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych
Piotr Piskozub
ISBN/ISSN 9788322790496
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
4
Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi
Suzana E. Flores
ISBN/ISSN 9788328704015
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
5
Facebook. Oblicza i dylematy
red. Jan Krefta
ISBN/ISSN 9788323343172
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
6
Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych
Aleksandra Gruszczyk
ISBN/ISSN 9788324231690
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
7
Komunikacja międzykulturowa w praktyce translatorskiej. Perspektywa socjologiczna
Maria Paula Malinowski Rubio
ISBN/ISSN 9788376388502
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 22,00
Cena wysyłkowa: 19,80
8
Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna
red. Grażyna Kubica, red. Halina Rusek
ISBN/ISSN 9788322622339
Wyd.: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo
9
Kiedy wieś staje się miastem. Socjologiczna analiza procesów łączenia miasta i gminy wiejskiej Zielona Góra
Krzysztof Lisowski
ISBN/ISSN 9788376884158
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
10
Multikulturalizm jako religia polityczna
Matthieu Bock-Cote
ISBN/ISSN 9788321120164
Wyd.: PAX. Instytut Wydawniczy
Cena w sklepie: 47,25
Cena wysyłkowa: 42,53
11
Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze
red. Paweł Grzywna, red. Joanna Lustig, red. Natalia Stępień-Lampa
ISBN/ISSN 9788322631928
Wyd.: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo
Cena w sklepie: 80,00
Cena wysyłkowa: 72,00
12
Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością
red. Zbyszek Dymarski
ISBN/ISSN 9788378655701
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
13
Empatia, moralność a życie społeczne
Wojciech Pawlik
ISBN/ISSN 9788323527152
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
14
Mniejsze mniejszości i inne szkice
Grzegorz Pełczyński
ISBN/ISSN 9788393935307
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
15
Goście ze wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa
Jarosław Kilias
ISBN/ISSN 9788376884677
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
16
Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy Katowic
Barbara Lewicka
ISBN/ISSN 9788380129603
Wyd.: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo
17
Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego
red. Anna Mierzecka, red. Elżbieta Barbara Zybert
ISBN/ISSN 9788364203947
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
18
Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu
Jan Sowa, Krzysztof Wolański
ISBN/ISSN 9788328037298
Wyd.: WAB.Wydawnictwo
Cena w sklepie: 34,99
Cena wysyłkowa: 31,49
19
Filaryzacja - geneza, rozwój, upadek
Igor Dobrzeniecki
ISBN/ISSN 9788394758295
Wyd.: Prace Centrum Badań nad Społeczeństwami
20
Etyka, rodzina, społeczeństwo, t. 2
red. Andrzej Garbarz, red. Wiesław Matyskiewicz, red. Magda Urbańska
ISBN/ISSN 9788379964161
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
21
Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna
Radosław Kossakowski
ISBN/ISSN 9788324231263
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
22
Etos urzędnika
red. Dariusz Bąk
ISBN/ISSN 9788360807552
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
23
Elity. Ich miejsce i rola w społeczeństwie
Janusz Sztumski
ISBN/ISSN 9788371648632
Wyd.: Śląsk
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
24
O pochodzeniu rodziny
Joanna Bednarek
ISBN/ISSN 9788365772022
Wyd.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centru
25
Etykieta japońska
De Mente Boye Lafayette, Geoff Botting
ISBN/ISSN 9788323343127
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,99
Cena wysyłkowa: 35,99
26
Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka
Iwona Sagan
ISBN/ISSN 9788373839076
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 37,80
Cena wysyłkowa: 34,02
27
Studia miejskie t.25
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373957558
Wyd.: Uniwersytet Opolski
28
Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych
red. Małgorzata Dziekanowska, red. Marta Wójcicka
ISBN/ISSN 9788322790090
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
29
Nowe ruchy społeczne
red. Maria Marczewska-Rytko, red. Dorota Maj
ISBN/ISSN 9788322790120
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
30
Legitymizacja badań organizacji
Przemysław Hensel
ISBN/ISSN 9788301196370
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
Sociology
Znaleziono pozycji: 1451
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka