pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]   7  [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
181
System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego
Agnieszka Dudzińska
ISBN/ISSN 9788373837744
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
182
Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów
Bartek Lis
ISBN/ISSN 9788363434519
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Katedra
183
Eksplozja nierówności?
Maria Jarosz, Marek W. Kozak
ISBN/ISSN 9788364363238
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
184
Miedzy fundamentalizmem a asymilacją. Muzułmanie w Niemczech
Piotr Madajczyk
ISBN/ISSN 9788364091421
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
185
Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych
Łukasz Afeltowicz, Radosław Sojak
ISBN/ISSN 9788323134138
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
186
Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa
red. Eugeniusz Ponczek, red. Andrzej Sepkowski, red. Magdalena Rekść
ISBN/ISSN 9788379696307
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
187
Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego
Marek Ziółkowski
ISBN/ISSN 9788373837775
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
188
Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego
Wojciech Janicki
ISBN/ISSN 9788377846728
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
189
Idea uniwersytetu. Reaktywacja
red. Piotr Sztompka, red. Krzysztof Matuszek
ISBN/ISSN 9788323339588
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
190
Czy są w Polsce klasy społeczne?
Henryk Domański
ISBN/ISSN 9788364682391
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
191
192
Rodzina jako wartość: wzory-modele-redefinicje
Wojciech Muszyński
ISBN/ISSN 9788376116877
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
193
Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji
Maria Świątkiewicz-Mośny
ISBN/ISSN 9788323339151
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
194
Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka
red. Magdalena Pataj
ISBN/ISSN 9788380190320
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
195
Kondycja współczesnych rodzin
red. Wojciech Muszyński
ISBN/ISSN 9788376119373
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
196
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
Aleksandra Nowakowska
ISBN/ISSN 9788379695300
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
197
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw
Magdalena M. Stuss
ISBN/ISSN 9788323339557
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
198
Historia rodziny
Jean-Louis Flandrin
ISBN/ISSN 9788362858767
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
199
Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych
Elżbieta Niezabitowska, Adam Bartoszek, Beata Kucharczyk-brus
ISBN/ISSN 9788371648076
Wyd.: Śląsk
Cena w sklepie: 35,20
Cena wysyłkowa: 31,68
200
Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości
Halina Worach-Kardas
ISBN/ISSN 9788371648236
Wyd.: Śląsk
Cena w sklepie: 31,00
Cena wysyłkowa: 27,90
201
Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?
red. Felicjan Bylok, red. Urszula Swadźba
ISBN/ISSN 9788371648359
Wyd.: Śląsk
202
Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy
Ewa Giermanowska, Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Mariola Racław
ISBN/ISSN 9788323519331
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
203
Para, mieszkanie, małżeństwo
Filip Schmidt
ISBN/ISSN 9788323133162
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
204
Ekologizm. Trucizna XXI wieku
George Reisman
ISBN/ISSN 9788364599125
Wyd.: Fijor Publishing
205
Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka
red. Roman Bogusław Sieroń, red. Marzena Banaczyk, red. Paweł Witek
ISBN/ISSN 9788361307235
Wyd.: Wydawnictwo KUL
206
Studia miejskie t.16
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373956575
Wyd.: Uniwersytet Opolski
207
Studia miejskie t.15
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373956476
Wyd.: Uniwersytet Opolski
208
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku 13
Jarosław Kita
ISBN/ISSN 20808313
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
209
Współczesne teorie socjologiczne, t. I
red. Irena Borowik, red. Janusz Mucha
ISBN/ISSN 9788376882000
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
210
Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
red. Violetta Wróblewska
ISBN/ISSN 9788323131885
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]   7  [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka