pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]   45  [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
1321
Małe struktury społeczne
Jacek Szmatka
ISBN/ISSN 9788301152185
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1322
Migracja. Uchodźstwo. Wielokulturowość
Danuta Lalak
ISBN/ISSN 9788389501714
Wyd.: Żak. Wydawnictwo Akademickie
1323
Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm
red. Monika Kostera
ISBN/ISSN 9788374890540
Wyd.: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
1324
Komputer-człowiek-prawo
red. Wiesław Lubaszewski
ISBN/ISSN 9788323323372
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1325
Analiza systemów-światów
Immanuel Wallerstein
ISBN/ISSN 9788389899712
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
1326
Lokalizm problemy instytucje i aktorzy
Leszek K. Gilejko
ISBN/ISSN 9788389709998
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
1327
Socjologia jako służba społeczna. Pamięci W. Kwaśniewicza
red. Krzysztof Gorlach, red. Marian Niezgoda, red. Zygmunt Seręga
ISBN/ISSN 9788323322856
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 29,90
Cena wysyłkowa: 26,91
1328
Socjologia w zarysie
Barbara Gramlewicz, Marek Gramlewicz
ISBN/ISSN 9788371645136
Wyd.: Śląsk
Cena w sklepie: 35,50
Cena wysyłkowa: 31,95
1329
Przemienić świat i siebie
Joanna Żak-Bucholc
ISBN/ISSN 9788360011423
Wyd.: Oficyna Wydawnicza "Arboretum"
1330
Multikulturalizm w sferze mediów
red. Magdalena Ratajczak
ISBN/ISSN 9788322928295
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1331
Migracje: dzieje, typologia, definicje
red. Antoni Furdala
ISBN/ISSN 9788322928134
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1332
MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata
Michał Głowacki
ISBN/ISSN 9788374416634
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1333
Kultura indywidualizmu
Małgorzata Jacyno
ISBN/ISSN 9788301150723
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1334
Starość i młodość. Szkice o polityce, społeczeństwie i kult.
red. Robert Borkowski
ISBN/ISSN 9788374640732
Wyd.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Nauk.-Dydakt.
1335
Zarządzanie publiczne nr 2/2006

ISBN/ISSN 9788323322757
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
1336
Stosunki pracy w polskich organizacjach
Janusz T. Hryniewicz
ISBN/ISSN 9788373831643
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1337
Odmiany i oblicza komunizmu. Węgrzy, Polacy i inni
red. Maciej Koźmiński
ISBN/ISSN 9788374361033
Wyd.: Trio
1338
Koncepcje "ja"
Anthony Elliott
ISBN/ISSN 9788360457191
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1339
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
Jakub Karpiński
ISBN/ISSN 9788389437532
Wyd.: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarza
1340
Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych
red. Ligia Tuszyńska
ISBN/ISSN 9788323503545
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1341
Samorządowe public relations
Jarosław Flis
ISBN/ISSN 9788323322818
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1342
Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu
Rosa Rose
ISBN/ISSN 9788388807923
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1343
Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałenie
red. Aniela Dyluś, red. Andrzej Rudowski, red. Marcin Zaborski
ISBN/ISSN 9788304049116
Wyd.: Ossolineum. Z.N.im.Ossolińskich Wydawnic
1344
Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności
red. Elżbieta Aranowska
ISBN/ISSN 9788373832114
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1345
Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów
Mariusz Czubaj
ISBN/ISSN 9788360501566
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1346
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunk.
red. Lesław Haber, red. Marian Niezgoda
ISBN/ISSN 9788323322375
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1347
Profanacje
Giorgio Agamben
ISBN/ISSN 9788306030426
Wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy
1348
Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury
Jean Baudrillard
ISBN/ISSN 9788360457153
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1349
Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca
Ulf Hannerz
ISBN/ISSN 9788323321835
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1350
W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa
red. Józef Duda
ISBN/ISSN 9788322725979
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]   45  [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka