pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]   44  [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
1291
Krewni - znajomi - obywatele. Kapitał społeczny a lokalna...
Maria Theiss
ISBN/ISSN 9788374418317
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1292
Struktura a kultura.O uwarunkoaniach orientacji...
Piotr Żuk
ISBN/ISSN 9788373832763
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1293
Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich...
Jacek Kotus
ISBN/ISSN 9788323218296
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1294
Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery
red. Marek Krajewski
ISBN/ISSN 9788323218050
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1295
Intercultural Education: Theory and Practice
Tadeusz Lewowicki
ISBN/ISSN 9788374418676
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1296
Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu
Stanisław Filipowicz
ISBN/ISSN 9788360501672
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
1297
Jeden naród dwie kultury
Gertrude Himmelfarb
ISBN/ISSN 9788360501450
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 27,00
Cena wysyłkowa: 24,30
1298
Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orient.
Ewa Krawczak
ISBN/ISSN 9788322727737
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1299
Kowale i alchemicy
Mircea Eliade
ISBN/ISSN 9788361182054
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1300
Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW
oprac. Ireneusz Krzemiński, oprac. Jacek Raciborski
ISBN/ISSN 9788373881518
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1301
Ogólna teoria komunikacji
Michael Fleischer
ISBN/ISSN 9788322928646
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1302
Granice tożsamości, narodu, państwa
Hastings Donnan, Thomas M. Wilson
ISBN/ISSN 9788323323907
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1303
Kultura materialna w rzeczywistości społecznej
Tim Dant
ISBN/ISSN 9788323323310
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1304
Metodologia badań socjologicznych
Ryszard Adam Podgórski
ISBN/ISSN 9788360186633
Wyd.: Branta. Oficyna Wydawnicza
1305
Rozfalowana ziemia. Dzieje ruchu szantowego w Polsce
Jerzy S. Łątka
ISBN/ISSN 9788374900348
Wyd.: Towarzystwo Słowaków w Polsce
Cena w sklepie: 27,00
Cena wysyłkowa: 24,30
1306
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki
red. Grażyna Firlit-Fesnak
ISBN/ISSN 9788301153045
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1307
Polityka, anarchizm, lingwistyka
Noam Chomsky
ISBN/ISSN 9788389873637
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1308
Wymiana symboliczna i śmierć
Jean Baudrillard
ISBN/ISSN 9788360457368
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1309
Indywidualizm a zmiana społeczna
Zbigniew Bokszański
ISBN/ISSN 9788301152673
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1310
Małe struktury społeczne
Jacek Szmatka
ISBN/ISSN 9788301152185
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1311
Migracja. Uchodźstwo. Wielokulturowość
Danuta Lalak
ISBN/ISSN 9788389501714
Wyd.: Żak. Wydawnictwo Akademickie
1312
Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm
red. Monika Kostera
ISBN/ISSN 9788374890540
Wyd.: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
1313
Komputer-człowiek-prawo
red. Wiesław Lubaszewski
ISBN/ISSN 9788323323372
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1314
Analiza systemów-światów
Immanuel Wallerstein
ISBN/ISSN 9788389899712
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
1315
Lokalizm problemy instytucje i aktorzy
Leszek K. Gilejko
ISBN/ISSN 9788389709998
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
1316
Socjologia jako służba społeczna. Pamięci W. Kwaśniewicza
red. Krzysztof Gorlach, red. Marian Niezgoda, red. Zygmunt Seręga
ISBN/ISSN 9788323322856
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 29,90
Cena wysyłkowa: 26,91
1317
Socjologia w zarysie
Barbara Gramlewicz, Marek Gramlewicz
ISBN/ISSN 9788371645136
Wyd.: Śląsk
Cena w sklepie: 35,50
Cena wysyłkowa: 31,95
1318
Przemienić świat i siebie
Joanna Żak-Bucholc
ISBN/ISSN 9788360011423
Wyd.: Oficyna Wydawnicza "Arboretum"
1319
Multikulturalizm w sferze mediów
red. Magdalena Ratajczak
ISBN/ISSN 9788322928295
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1320
Migracje: dzieje, typologia, definicje
red. Antoni Furdala
ISBN/ISSN 9788322928134
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]   44  [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka