pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 




Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1406
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]   44  [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
1291
Granice tożsamości, narodu, państwa
Hastings Donnan, Thomas M. Wilson
ISBN/ISSN 9788323323907
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1292
Kultura materialna w rzeczywistości społecznej
Tim Dant
ISBN/ISSN 9788323323310
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1293
Metodologia badań socjologicznych
Ryszard Adam Podgórski
ISBN/ISSN 9788360186633
Wyd.: Branta. Oficyna Wydawnicza
1294
Rozfalowana ziemia. Dzieje ruchu szantowego w Polsce
Jerzy S. Łątka
ISBN/ISSN 9788374900348
Wyd.: Towarzystwo Słowaków w Polsce
Cena w sklepie: 27,00
Cena wysyłkowa: 24,30
1295
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki
red. Grażyna Firlit-Fesnak
ISBN/ISSN 9788301153045
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1296
Polityka, anarchizm, lingwistyka
Noam Chomsky
ISBN/ISSN 9788389873637
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1297
Wymiana symboliczna i śmierć
Jean Baudrillard
ISBN/ISSN 9788360457368
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1298
Indywidualizm a zmiana społeczna
Zbigniew Bokszański
ISBN/ISSN 9788301152673
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1299
Małe struktury społeczne
Jacek Szmatka
ISBN/ISSN 9788301152185
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1300
Migracja. Uchodźstwo. Wielokulturowość
Danuta Lalak
ISBN/ISSN 9788389501714
Wyd.: Żak. Wydawnictwo Akademickie
1301
Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm
red. Monika Kostera
ISBN/ISSN 9788374890540
Wyd.: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
1302
Komputer-człowiek-prawo
red. Wiesław Lubaszewski
ISBN/ISSN 9788323323372
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1303
Analiza systemów-światów
Immanuel Wallerstein
ISBN/ISSN 9788389899712
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
1304
Lokalizm problemy instytucje i aktorzy
Leszek K. Gilejko
ISBN/ISSN 9788389709998
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
1305
Socjologia jako służba społeczna. Pamięci W. Kwaśniewicza
red. Krzysztof Gorlach, red. Marian Niezgoda, red. Zygmunt Seręga
ISBN/ISSN 9788323322856
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 29,90
Cena wysyłkowa: 26,91
1306
Socjologia w zarysie
Barbara Gramlewicz, Marek Gramlewicz
ISBN/ISSN 9788371645136
Wyd.: Śląsk
Cena w sklepie: 35,50
Cena wysyłkowa: 31,95
1307
Przemienić świat i siebie
Joanna Żak-Bucholc
ISBN/ISSN 9788360011423
Wyd.: Oficyna Wydawnicza "Arboretum"
1308
Multikulturalizm w sferze mediów
red. Magdalena Ratajczak
ISBN/ISSN 9788322928295
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1309
Migracje: dzieje, typologia, definicje
red. Antoni Furdala
ISBN/ISSN 9788322928134
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1310
MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata
Michał Głowacki
ISBN/ISSN 9788374416634
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1311
Kultura indywidualizmu
Małgorzata Jacyno
ISBN/ISSN 9788301150723
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1312
Imago mundi pauperum. Dom dobroczynności w Gdańsku
Adam Szarszewski, Marta Bogotko-Szarszewska
ISBN/ISSN 9788374415217
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1313
Starość i młodość. Szkice o polityce, społeczeństwie i kult.
red. Robert Borkowski
ISBN/ISSN 9788374640732
Wyd.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Nauk.-Dydakt.
1314
Zarządzanie publiczne nr 2/2006

ISBN/ISSN 9788323322757
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
1315
Stosunki pracy w polskich organizacjach
Janusz T. Hryniewicz
ISBN/ISSN 9788373831643
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1316
Odmiany i oblicza komunizmu. Węgrzy, Polacy i inni
red. Maciej Koźmiński
ISBN/ISSN 9788374361033
Wyd.: Trio
1317
Koncepcje "ja"
Anthony Elliott
ISBN/ISSN 9788360457191
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1318
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
Jakub Karpiński
ISBN/ISSN 9788389437532
Wyd.: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarza
1319
Samorządowe public relations
Jarosław Flis
ISBN/ISSN 9788323322818
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1320
Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych
red. Ligia Tuszyńska
ISBN/ISSN 9788323503545
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
Znaleziono pozycji: 1406
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]   44  [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]

(c) Księgarnia Akademicka