pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]   43  [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
1261
Płynny lęk
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308042663
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1262
Język reklamy w komunikacji medialnej
Wacław Smid
ISBN/ISSN 9788375560718
Wyd.: CeDeWu.pl
1263
Gender. Perspektywa antropologiczna t.1
red. Renata Hryciuk, red. Agnieszka Kościańska
ISBN/ISSN 9788323503095
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1264
Twarz wroga. Próba fenomenologii protagonizmu
Adam Kubiak
ISBN/ISSN 9788373383852
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1265
Geografia społeczna i kontury historii: podziały...
Siarhiej Kandrycyn
ISBN/ISSN 9788375070330
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
1266
Komunikacja społeczna w świecie realnym
red. Marzena Baryluk
ISBN/ISSN 9788376110462
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1267
Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
red. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
ISBN/ISSN 9788376111148
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1268
Socjopatologia pogranicza a edukacja
red. Tadeusz Lewowicki
ISBN/ISSN 9788376111025
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1269
Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości
Esther Vilar
ISBN/ISSN 9788360699058
Wyd.: Agencja "Adit"
1270
Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku
Immanuel Wallerstein
ISBN/ISSN 9788392666240
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1271
Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych
Tomasz Płudowski
ISBN/ISSN 9788301156374
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1272
Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej
Paweł Mościcki
ISBN/ISSN 9788361006404
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
1273
Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne
red. Marek Sokołowski
ISBN/ISSN 9788376110585
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1274
Prowadzenie badań jakościowych
David Silverman
ISBN/ISSN 9788301154806
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1275
Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji
Ewa Włodarczyk
ISBN/ISSN 9788323218944
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1276
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym
Ralf Dahrendorf
ISBN/ISSN 9788360490624
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1277
Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kulturze
red. Aldona Jawłowska, red. Zofii Dworakowska
ISBN/ISSN 9788361493044
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1278
Równość
Stuart White
ISBN/ISSN 9788360457580
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1279
Wspólnota
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308042410
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1280
Propaganda wojenna w liberalnej demokracji. Argument...
Marcin Poletyło
ISBN/ISSN 9788374117470
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1281
Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich
Agnieszka Stanowicka-Traczyk
ISBN/ISSN 9788360186787
Wyd.: Branta. Oficyna Wydawnicza
1282
Kultura a rynek cz.1
red. Sławomir Partycki
ISBN/ISSN 9788373686939
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1283
Kultura a rynek cz.2
red. Sławomir Patrycki
ISBN/ISSN 9788373636941
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1284
O Krakowie raz jeszcze. Szkice do portretu miasta
red. Krzysztof Frysztacki, red. Zdzisław Mach
ISBN/ISSN 9788360490587
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1285
Nowe formy komunikcji społecznej w europejskiej przestrzeni
Monika Krakowska
ISBN/ISSN 9788323324973
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1286
Wolność, równość i siostrzeństwo
Edyta Pietrzak
ISBN/ISSN 9788374052627
Wyd.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno
1287
Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny
red. Maria Jarosz
ISBN/ISSN 9788360580141
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
1288
Społeczeństwo polskie w procesie przemian. Księga...
red. Urszula Bejma
ISBN/ISSN 9788370721770
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
1289
Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny
Lech M. Nijakowski
ISBN/ISSN 9788360807477
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
1290
Spotkania z utopią w XXI wieku
red. Piotr Żuk
ISBN/ISSN 9788374590693
Wyd.: Oficyna Naukowa
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]   43  [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka