pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1412
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]   42  [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
1231
Socjopatologia pogranicza a edukacja
red. Tadeusz Lewowicki
ISBN/ISSN 9788376111025
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1232
Komunikacja społeczna w świecie realnym
red. Marzena Baryluk
ISBN/ISSN 9788376110462
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1233
Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
red. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
ISBN/ISSN 9788376111148
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1234
Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości
Esther Vilar
ISBN/ISSN 9788360699058
Wyd.: Agencja "Adit"
1235
Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku
Immanuel Wallerstein
ISBN/ISSN 9788392666240
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1236
Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych
Tomasz Płudowski
ISBN/ISSN 9788301156374
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1237
Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej
Paweł Mościcki
ISBN/ISSN 9788361006404
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
1238
Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne
red. Marek Sokołowski
ISBN/ISSN 9788376110585
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1239
Prowadzenie badań jakościowych
David Silverman
ISBN/ISSN 9788301154806
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1240
Ojczyzna i jej regiony (region, regionalizm, edukacja...
Jerzy Damrosz
ISBN/ISSN 9788360348550
Wyd.: Towarzystwo Naukowe Płockie
1241
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym
Ralf Dahrendorf
ISBN/ISSN 9788360490624
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1242
Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji
Ewa Włodarczyk
ISBN/ISSN 9788323218944
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1243
Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kulturze
red. Aldona Jawłowska, red. Zofii Dworakowska
ISBN/ISSN 9788361493044
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1244
Równość
Stuart White
ISBN/ISSN 9788360457580
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1245
Wspólnota
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308042410
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1246
Propaganda wojenna w liberalnej demokracji. Argument...
Marcin Poletyło
ISBN/ISSN 9788374117470
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1247
Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich
Agnieszka Stanowicka-Traczyk
ISBN/ISSN 9788360186787
Wyd.: Branta. Oficyna Wydawnicza
1248
Kultura a rynek cz.1
red. Sławomir Partycki
ISBN/ISSN 9788373686939
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1249
Kultura a rynek cz.2
red. Sławomir Patrycki
ISBN/ISSN 9788373636941
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1250
O Krakowie raz jeszcze. Szkice do portretu miasta
red. Krzysztof Frysztacki, red. Zdzisław Mach
ISBN/ISSN 9788360490587
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1251
Nowe formy komunikcji społecznej w europejskiej przestrzeni
Monika Krakowska
ISBN/ISSN 9788323324973
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1252
Wolność, równość i siostrzeństwo
Edyta Pietrzak
ISBN/ISSN 9788374052627
Wyd.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno
1253
Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny
red. Maria Jarosz
ISBN/ISSN 9788360580141
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
1254
Społeczeństwo polskie w procesie przemian. Księga...
red. Urszula Bejma
ISBN/ISSN 9788370721770
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
1255
Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny
Lech M. Nijakowski
ISBN/ISSN 9788360807477
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
1256
Dyskurs
David Howarth
ISBN/ISSN 9788374590679
Wyd.: Oficyna Naukowa
1257
Spotkania z utopią w XXI wieku
red. Piotr Żuk
ISBN/ISSN 9788374590693
Wyd.: Oficyna Naukowa
1258
Emile Durkheim jako teoretyk kultury
Piotr Fabiś
ISBN/ISSN 9788371775079
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
1259
Zderzenie wewnątrz cywilizacji? Czyli o współczesnym...
Tomasz M. Lebiecki
ISBN/ISSN 9788373952706
Wyd.: Uniwersytet Opolski
1260
Wartości postawy i więzi moralne w zmieniającym się...
red. Janusz Mariański, red. Leon Smyczek
ISBN/ISSN 9788375051766
Wyd.: WAM
Znaleziono pozycji: 1412
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]   42  [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka