pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]   39  [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
1141
Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka...
Magdalena Gajewska
ISBN/ISSN 9788360490945
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1142
Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii
Maria Nawojczyk
ISBN/ISSN 9788360490990
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1143
Życie codzienne w Kairze
Anna Grajewska
ISBN/ISSN 9788388938887
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
1144
Interkulturelle Kommunikation - philosophisch betrachtet
Helmut Hofbauer
ISBN/ISSN 9788374325387
Wyd.: Atut
1145
Migracje. Wybrane zagadnienia
Zofia Kawczyńska-Butrym
ISBN/ISSN 9788322730614
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1146
Zniknięcie dwunastgo wielbłąda
Jan Winczorek
ISBN/ISSN 9788372061546
Wyd.: Liber. Sp.z o.o. Wydawnictwo
1147
Koniec tysiąclecia
Manuel Castells
ISBN/ISSN 9788301161002
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1148
Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej, t. 1
red. Tadeusz Lewowicki, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, red. Janina Urban
ISBN/ISSN 9788376114705
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1149
Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej, t. 2
red. Tadeusz Lewowicki, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, red. Janina Urban
ISBN/ISSN 9788376114712
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1150
Zmierzch wiedzy
Lindsay Waters
ISBN/ISSN 9788361568803
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
1151
Materiały wizualne w badaniach jakościowych
Marcus Banks
ISBN/ISSN 9788301160241
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1152
Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy?
Steven Pinker
ISBN/ISSN 9788308043936
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1153
Sztuka komunikacji odkrywana z Ignacym Loyolą
Willi Lambert
ISBN/ISSN 9788374425643
Wyd.: Jedność Wydawnictwo "Jedność"
1154
Idea gender jako wyzwanie dla teologii
red. Antonii Jucewicz, red. Marian Machinka
ISBN/ISSN 9788389093462
Wyd.: Wydawnictwo "Hosianum"
1155
Socjologia tożsamości
Tadeusz Paleczny
ISBN/ISSN 9788375710601
Wyd.: Krakowska Szkoła Wyższa
1156
Systemowe determinanty polityki społecznej
Ludmiła Dziewięcka-Bokun
ISBN/ISSN 9788322921081
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1157
Szkice o cywilizacji
Leszek Gawor
ISBN/ISSN 9788373384781
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1158
Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości
Marta Olcoń-Kubicka
ISBN/ISSN 9788373833708
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1159
Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu
Arjun Appadurai
ISBN/ISSN 9788301160289
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1160
Marketing polityczny w teorii i praktyce
red. Andrzej Jabłoński
ISBN/ISSN 9788322930120
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1161
Jak się różnimy, jak się zmieniamy?
Wojciech Modzelewski
ISBN/ISSN 9788373833609
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1162
Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współcz. socjol.
red. Krystyna Slany, red. Zygmunt Saręga
ISBN/ISSN 9788360490938
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Cena w sklepie: 56,00
Cena wysyłkowa: 50,40
1163
Sztuka życia
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308043844
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1164
Teoria komunikowania masowego
Denis McQuail
ISBN/ISSN 9788301151539
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1165
Dlaczego wszystko jeszcze nie zginęło? Esej ostatni
Jean Baudrillard
ISBN/ISSN 9788360457825
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1166
Wzbierająca fala
Ronald Inglehart, Pippa Norris
ISBN/ISSN 9788306032338
Wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy
1167
Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny...
Richard Barbrook
ISBN/ISSN 9788374957236
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1168
Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy
Barbara Rozwadowska
ISBN/ISSN 9788388607264
Wyd.: Studio Emka
1169
Świat człowieka - świat kultury. Wydanie nowe
Ewa Nowicka
ISBN/ISSN 9788301147617
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1170
Funkcja przemysłowa małych miast
red. Tadeusz Marszał
ISBN/ISSN 9788375252903
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]   39  [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka